Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    test - testuje soubory a porovnává hodnoty

POUŽITÍ

    test VRAZ
    test

    [ VRAZ ]
    [ ]
    [ VOLBA

POPIS

    Skončí s návratovou hodnotou podle výsledku VÝRAZu.

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

    Chybějící VÝRAZ je interpretován jako nepravda. VÝRAZ je pravda nebo
    nepravda a určuje návratovou hodnotu. Je to jeden z:

    ( VÝRAZ )
       VÝRAZ je pravda

    ! VÝRAZ
       VÝRAZ je nepravda

    VÝRAZ1 -a VÝRAZ2
       VÝRAZ1 i VÝRAZ2 jsou pravdivé

    VÝRAZ1 -o VÝRAZ2
       VÝRAZ1 nebo VÝRAZ2 je pravdivý

    -n ŘETĚZEC
       délka ŘETĚZCE je nenulová

    ŘETĚZEC
       stejné jako -n ŘETĚZEC

    -z ŘETĚZEC
       délka ŘETĚZCE je nula

    ŘETĚZEC1 = ŘETĚZEC2
       řetězce jsou totožné

    ŘETĚZEC1 != ŘETĚZEC2
       řetězce nejsou totožné

    INTEGER1 -eq INTEGER2
       INTEGER1 je roven INTEGER2

    INTEGER1 -ge INTEGER2
       INTEGER1 je větší než nebo roven INTEGER2

    INTEGER1 -gt INTEGER2
       INTEGER1 je větší než INTEGER2

    INTEGER1 -le INTEGER2
       INTEGER1 je menší než nebo roven INTEGER2

    INTEGER1 -lt INTEGER2
       INTEGER1 je menší než INTEGER2

    INTEGER1 -ne INTEGER2
       INTEGER1 není roven INTEGER2

    SOUBOR1 -ef SOUBOR2
       SOUBOR1 a SOUBOR2 jsou na stejném zařízení a mají stejné číslo
       inode.

    SOUBOR1 -nt SOUBOR2
       SOUBOR1 je novější (podle času poslední změny) než SOUBOR2

    SOUBOR1 -ot SOUBOR2
       SOUBOR1 je starší než SOUBOR2

    -b SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to blokový speciální soubor

    -c SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to znakový speciální soubor

    -d SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to adresář

    -e SOUBOR
       SOUBOR existuje

    -f SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to normální soubor

    -g SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to má právo set-group-id

    -G SOUBOR
       SOUBOR existuje a je vlastněný efektivním group id

    -h SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to symbolický odkaz (stejné jako -L)

    -k SOUBOR
       SOUBOR existuje a má nastavený ``sticky'' bit

    -L SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to symbolický odkaz (stejné jako -h)

    -O SOUBOR
       SOUBOR existuje a je vlastněný efektivním user ID

    -p SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to pojmenovaná roura (FIFO)

    -r SOUBOR
       SOUBOR existuje a je čitelný

    -s SOUBOR
       SOUBOR existuje a a má délku větší než nula

    -S SOUBOR
       SOUBOR existuje a je to soket

    -t FD file descriptor FD je otevřený na terminál

    -u SOUBOR
       SOUBOR existuje a má nastaven set-user-id bit

    -w SOUBOR
       SOUBOR existuje a je zapisovatelný

    -x SOUBOR
       SOUBOR existuje a je proveditelný

    S výjimkou -h a -L všechny testy vztahující se na SOUBOR dereferencují
    symbolické odkazy. Kulaté závorky musejí být v shellech escapovány
    (např. zpětnými lomítky).  INTEGER může být také -l ŘETĚZEC, což je
    vyhodnoceno jako délka ŘETĚZCE.

    POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu test a/nebo [, která je
    obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách,
    které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

AUTOR

    Napsal Kevin Braunsdorf a Matthew Bradburn.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.  Pokud jsou programy
    info a test správně nainstalovány, měl by příkaz

       info test

    zpřístupnit kompletní manuál.