Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    tload - grafické znázornění vytížení systému

SYNTAXE

    tload [-V] [-s mtko] [ -d interval ] [konzole]

POPIS

    tload tiskne graf aktuálního vytížení systému na danou konzoli (nebo, v
    případě že není zadána, na konzoli v níž je spuštěn tload).

  Volby
    -s mtko
       Parametr umožňuje specifikovat vertikální měřítko pro zobrazení;
       menší hodnota znamená hrubší měřítko, větší jemnější.

    -d interval
       Nastavuje čas (v sekundách), za který se obnovuje graf.

SOUBORY

    /proc/loadavg
       informace o průměrném vytížení systému

VIZ TÉŽ

    ps(1), top(1), uptime(1), w(1)

CHYBY

    Parametr -d interval nastavuje čas pro alarm(2); pokud je nastaveno -d
    0, alarm je nastaven na 0, což nikdy nevyšle SIGALRM a tedy neobnoví
    graf.

AUTOŘI

    Branko Lankester, David Engel <david@ods.com>, a Michael K. Johnson
    <johnsonm@redhat.com>.

    Chyby týkající se programu prosím zasílejte na <albert@users.sf.net>

PŘEKLAD

    Stínovlas <stinovlas@gmail.com>