Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    tty - vypíše jméno speciálního souboru terminálu připojeného na
    standardní vstup

POUŽITÍ

    tty [VOLBA]...

POPIS

    Vypíše jméno speciálního souboru terminálu připojeného na standardní
    vstup.

    -s, --silent, --quiet
       nevypisuje nic, pouze nastaví návratový kód

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace. Pokud jsou programy
    info a tty správně nainstalovány, měl by příkaz

       info tty

    zpřístupnit kompletní manuál.