Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    uname - vypíše informace o systému

POUŽITÍ

    uname [VOLBA]...

POPIS

    Vypisuje informace o systému. Pokud nejsou zadána žádná VOLBA, funguje
    jako s volbou -s.

    -a, --all
       vypíše všechny informace v následujícím pořadí, pouze vypustí -p
       a -i, v případě, že nejsou známy:

    -s, --kernel-name
       vypíše jméno jádra

    -n, --nodename
       vypíše síťové jméno stroje

    -r, --kernel-release
       vypíše číslo release jádra

    -v, --kernel-version
       vypíše číslo verze jádra

    -m, --machine
       vypíše typ stroje (hardware)

    -p, --processor
       vypíše typ procesoru nebo "unknown"

    -i, --hardware-platform
       vypíše hardwarovou platformu nebo "unknown"

    -o, --operating-system
       vypíše operační systém

    --help vypíše tuto nápovědu a skončí

    --version
       vypíše číslo verze a skončí

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    uname(2)

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace. Pokud jsou programy
    info a uname správně nainstalovány, měl by příkaz

       info uname

    zpřístupnit kompletní manuál.