Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    w - Zobrazí, kdo je přihlášený k systému a co dělá.

SYNTAXE

    w - [husfV] [uivatel]

POPIS

    w zobrazí informace o uživatelích přihlášených k počítači a jejich
    procesech. V záhlaví se zobrazí (v tomto pořadí): aktuální čas, jak
    dlouho už systém běží, kolik uživatelů je právě přihlášených a průměrné
    zatížení systému za posledních 1, 5 a 15 minut.

    V následujících řádcích je pro každého uživatele vypsáno: přihlašovací
    jméno, jméno konzoly, počítač, odkud je uživatel přihlášen, čas
    přihlášení, délka trvání nečinnosti, JCPU, PCPU a příkazový řádek jeho
    aktuálního procesu.

    Čas JCPU je čas použitý všemi procesy spuštěnými z dané konzoly (tty).
    Nejsou v něm zahrnuty úlohy spuštěné v minulosti na pozadí, ale
    zahrnuje i právě bežící úlohy na pozadí.

    PCPU čas je čas, použitý aktuálním procesem uvedeným v posledním poli.

VOLBY PŘÍKAZOVÉ ŘÁDKY

    -h  Nezobrazuje záhlaví.

    -u  Ignoruje uživatelské jméno při zjišťování aktuálního procesu a
      času cpu. Pro demonstraci zkuste "su" a "w" a "w -u".

    -s  Použije krátký formát výpisu. Nezobrazuje čas přihlášení ani časy
      JCPU a PCPU.

    -f  Přepíná zobrazení pole  from  (jméno  vzdáleného  počítače).
      Implicitně se pole from nezobrazuje, ale správce počítače nebo
      udržovatel distribuce může zkompilovat program tak, že pole from
      se implicitně zobrazuje.

    -V  Vypíše číslo verze.

    uživatel
      Vypíše informace pouze o zadaném uživateli.

SOUBORY

    /var/run/utmp
       informace o tom, kdo je aktuálně přihlášený

    /proc informace o procesech

VIZ TÉŽ

    free(1), ps(1), top(1), uptime(1), utmp(5), who(1)

AUTOŘI

    w byl téměř zcela přepsán Charlesem Blakem. Vychází z programu od
    Larryho Greenfielda <greenfie@gauss.rutgers.edu> a Michaela K. Johnsona
    <johnsonm@redhat.com>.

    Chyby  týkající  se  programu  prosím  zasílejte  na  <procps-
    bugs@redhat.com>.

                8. prosince 1993              W(1)