Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    watch - opakovaně spouští program a ukazuje jeho výstup maximalizovaně

SYNTAXE

    watch [-dhvt] [-n <sekundy>] [--differences[=cumulative]] [--help]
    [--interval=<sekundy>] [--no-title] [--version] <pkaz>

POPIS

    watch spouští opakovaně pkaz a zobrazuje jeho výstup. To umožňuje
    sledovat jak se mění výstup programu v čase. Standardně se program
    spouští každé 2 sekundy; pro nastavení jiného intervalu použijte -n
    nebo --interval.

    Parametr -d zvýrazní změny oproti minulému výstupu. Volba --cumulative
    způsobí, že budou zvýrazněny všechny pozice, které se někdy změnily.
    Přepínač -t nebo také --no-title odstraní hlavičku (interval, příkaz a
    aktuální čas).

    watch běží dokud není přerušen.

POZNÁMKY

    Uvědomte si, že pkaz je předán jako argument "sh -c", což znamená, že
    můžou být potřeba uvozovky navíc.

    Uvědomte si, že je používáno POSIXové zpracování voleb (to jest
    zpracování voleb končí jakmile se objeví první nevolbový argument). To
    znamená, že přepínače po příkazu nebudou interpretovány jako přepínače
    programu watch.

PŘÍKLADY

    K sledování jestli nepřišel mail lze použít
       watch -n 60 from

    Ke sledování změn v adresáři
       watch -d ls -l

    Pokud nás zajímají pouze soubory vlastněné uživatelem joe, použijeme
       watch -d 'ls -l | fgrep joe'

    Ke sledování ovlivnění uvozovkami použijte tohle
       watch echo $$
       watch echo '$$'
       watch echo "'"'$$'"'"

    Můžete sledovat kdy váš administrátor nainstaloval nové jádro
       watch uname -r
       (Jenom vtip.)

CHYBY

    Při změně velikosti terminálu se obrazovka správně nepřekreslí až do
    následujícího obnovení watche. Při tomto obnovení budou také ztraceny
    všechny zvýrazněné rozdíly.

    Netisknutelné znaky jsou ve výstupu vynechány. Pokud je chcete vidět,
    použijte "cat -v" jako součást příkazu.

AUTOŘI

    Původní watch napsal Tony Rems <rembo@unisoft.com> v roce 1991, s
    úpravami a opravami Francois Pinarda. V roce 1999 ho Mike Coleman
    <mkc@acm.org> přepracoval a přidal nové vlastnosti.

PŘEKLAD

    Stínovlas <stinovlas@gmail.com>

                 3. dubna 1999            WATCH(1)