Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    wftopfa - převod fontu formátu Wadalab base font(.WFT) na formát
    Postscript .PFA (nebo .PFB) pomocí programu ghostscript

POUŽITÍ

    wftopfa jmnofontu

POPIS

    Tento skript vyvolá gs(1) na převod convert fontu z formátu Wadalab
    base font na Postscript .PFA (nebo .PFB) formát.

DALŠÍ INFORMACE

    gs(1)

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidován pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavními udržovateli programu Ghostscript.  Tuto manuálovou stránku
    napsal George Ferguson.