Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    whoami - vypíše efektivní userid

SYNTAXE

    whoami [VOLBA]...

POPIS

    vypíše uživatelské jméno odpovídající aktuálnímu efektivnímu user ID.
    Je ekvivalentní s příkazem id -un.

    --help Vypíše návod k použití na standardní výstup a skončí.

    --version
       Vypíše číslo verze na standardní výstup a skončí.

AUTOR

    Napsal Richard Mlynarik.

HLÁŠENÍ CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Toto je volné programové vybavení; Jeho kopie je možné šířit v souladu
    s GNU General Public License <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Toto programové vybavení je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném
    zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

    Tato dokumentace není dále udržována a může být nepřesná nebo neúplná.
    Autoritativním zdrojem je Texinfo dokumentace.  Pokud jsou programy
    info a whoami správně nainstalovány, měl by příkaz

       info whoami

    zpřístupnit kompletní manuál.