Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    abort - abnormální ukončení procesu

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    void abort(void);

POPIS

    Funkce abort() způsobí abnormální ukončení procesu, pouze je-li signál
    SIGABORT zachycen a ovladač tohoto signálu se nevrátí, nedojde k jeho
    ukončení.  Jestliže funkce abort() způsobí ukončení programu, všechny
    otevřené proudy jsou vyprázdněny a uzavřeny.

    Je-li signál SIGABORT blokován nebo ignorován, funkce abort() jej i
    přesto překryje.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce abort() se nikdy nevrací.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    sigaction(2), exit(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/