Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    abs - vrací absolutní hodnotu čísla typu integer

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    int abs(int j);

POPIS

    Funkce abs() vrací absolutní hodnotu integer argumentu j.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Vrací absolutní hodnotu argumentu.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

POZNÁMKY

    Absolutní hodnota nejmenšího čísla typu integer není definována.

DALŠÍ INFORMACE

    ceil(3), floor(3), fabs(3), labs(3), rint(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/