Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    acosh - inverzní hyperbolický cosinus

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double acosh(double x);

POPIS

    Funkce acosh() počítá hodnotu inverzního hyperbolického cosinu čísla x;
    což je hodnota, jejíž hyperbolický cosinus je x.  Je-li x menší než
    1.0, acosh() vrací not-a-number (NaN) a nastaví proměnnou errno .

CHYBY

    EDOM  x není z definičního oboru.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    asinh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             ACOSH(3)