Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    asin - arcus sinus

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double asin(double x);

POPIS

    Funkce asin() počítá hodnotu arcus sinus čísla x; což je hodnota, jejíž
    sinus je x. Je-li x mimo interval od -1 do 1, funkce asin() selže a
    proměnná errno je nastavena.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce asin() vrací arcus sinus v radiánech a její obor hodnot je od
    -PI/2 do PI/2 včetně.

CHYBY

    EDOM  x není z definičního oboru.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    acos(3), atan(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             ASIN(3)