Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    asinh - inverzní hyperbolický sinus

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double asinh(double x);

POPIS

    Funkce asinh() počítá inverzní hyperbolický sinus čísla x; což je
    hodnota, jejíž hyperbolický sinus je x.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    acosh(3), atanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             ASINH(3)