Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    atan - funkce arcus tangens

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double atan(double x);

POPIS

    Funkce atan() počítá arcus tangens čísla x; což je hodnota, jejíž
    tangens je x.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce atan() vrací arcus tangens v radiánech a její obor hodnot je
    uzavřený interval od -PI/2 do PI/2.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    acos(3), asin(3), atan2(3), cos(3), sin(3), tan(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             ATAN(3)