Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    atan2 - arcus tangens dvou proměnných

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double atan2(double y, double x);

POPIS

    Funkce atan2() počítá arcus tangens dvou proměnných x a y. Výpočet je
    podobný výpočtu arcus tangens y / x, kromě toho, že znaménka obou
    argumentů jsou použita pro určení kvadrantu, ve kterém se nachází
    výsledná hodnota.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce atan2() vrací výsledek v radiánech, který je mezi -PI a PI
    včetně.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    acos(3), asin(3), atan(3), cos(3), sin(3), tan(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             ATAN2(3)