Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    atanh - funkce inverzního hyperbolického tangens

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double atanh(double x);

POPIS

    Funkce atanh() počítá inverzní hyperbolický tangens x, což je hodnota,
    jejíž hyperbolický tangens je x. Je-li absolutní hodnota x větší než
    1.0, funkce acosh() vrací not-a-number (NaN) a je nastavena proměnná
    errno .

CHYBY

    EDOM  x není z definičního oboru.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    asinh(3), acosh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             ATANH(3)