Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    atexit - registruje funkci, která se má vyvolat při ukončení procesu.

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    int atexit(void (* function)(void));

POPIS

    Funkce atexit() zařadí function() do seznamu funkcí, které jsou
    vyvolány při normálním ukončení programu, ať už funkcí exit(2) nebo
    návratem z funkce main.  Funkce takto registrované jsou volány v
    obráceném pořadí jejich registrace; nejsou jim poskytnuty  žádné
    argumenty.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce atexit() vrací hodnotu 0, byla-li úspěšná, jinak je vrácena
    hodnota -1 a globální proměnná errno je nastavena k indikaci chyby.

CHYBY

    ENOMEM Není k dispozici potřebné množství paměti pro přidání funkce.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    exit(3), on_exit(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/