Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    atoi - převádí řetězec na číslo typu integer

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    int atoi(const char *nptr);

POPIS

    Funkce atoi() převádí úvodní část řetězce nptr na číslo typu integer.
    Její chování je totožné s funkcí

       strtol(nptr, (char **)NULL, 10);

    kromě toho, že atoi() nedetekuje chyby.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Převedená hodnota.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    atof(3), atol(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/