Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    htonl, htons, ntohl, ntohs - konverze pořadí bajtů mezi počítačovým a
    síťovým

SYNTAXE

    #include <netinet/in.h>

    unsigned long int htonl(unsigned long int hostlong);

    unsigned short int htons(unsigned short int hostshort);

    unsigned long int ntohl(unsigned long int netlong);

    unsigned short int ntohs(unsigned short int netshort);

POPIS

    Funkce htonl() konvertuje long integer hostlong z počítačového pořadí
    bajtů na síťové.

    Funkce htons() konvertuje short integer hostshort z počítačového pořadí
    bajtů na síťové.

    Funkce ntohl() konvertuje long integer netlong ze síťového pořadí bajtů
    na počítačové.

    Funkce ntohs() konvertuje short integer netshort ze síťového pořadí
    bajtů na počítačové.

    Na architektuře i80x86 je počítačové pořadí bajtů little endian (Least
    Significant Byte), ale síťové pořadí dat je opačné - MSB ( Most
    Significant Byte).

SPLŇUJE STANDARDY

    BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

    gethostbyname(3), getservent(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/