Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    cos - funkce cosinus

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double cos(double x);

POPIS

    Funkce cos() vrací cosinus čísla x, kde x je hodnota v radiánech.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Oborem hodnot funkce cos() je uzavřený interval od -1 do 1.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    acos(3), asin(3), atan(3), atan2(3), sin(3), tan(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997              COS(3)