Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    div - počítá podíl a zbytek při celočíselném dělení

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    div_t div(int numer, int denom);

POPIS

    Funkce div() počítá hodnotu numer/denom a vrací podíl a zbytek ve
    struktuře div_t, která obsahuje dvě celočíselné složky quot a rem, kde
    quot obsahuje podíl a rem obsahuje zbytek.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Struktura div_t .

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    ldiv(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997              DIV(3)