Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    erf, erfc - chybová funkce a doplňková chybová funkce

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double erf(double x);

    double erfc (double x);

POPIS

    Funkce erf() vrací hodnotu chybové funkce pro x; která je definovaná
    jako

    erf(x) = 2/sqrt(pi)* integrál od 0 do x funkce exp(-t*t) dt

    Funkce erfc() vrací hodnotu doplňkové chybové funkce čísla x, která je
    definována jako 1.0 - erf(x).

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

    exp(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/