Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    exit - normálně ukončí proces

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    void exit(int status);

POPIS

    Funkce exit() normálně ukončí proces a vrátí hodnotu status rodiči.
    Všechny funkce registrované funkcemi atexit() a on_exit() jsou vyvolány
    v opačném pořadí jejich registrace. Všechny otevřené proudy jsou
    vyprázdněny a uzavřeny.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce exit() se nikdy nevrací.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    _exit(2), atexit(3), on_exit(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/