Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    exp, log, log10, pow - exponenciální, logaritmická a mocninná funkce

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double exp(double x);

    double log(double x);

    double log10(double x);

    double pow(double x, double y);

POPIS

    Funkce exp() vrací hodnotu e (základ přirozených logaritmů) na x.

    Funkce log() vrací hodnotu přirozeného logaritmu čísla x.

    Funkce log10() vrací hodnotu desítkového logaritmu čísla x.

    Funkce pow() vrací hodnotu x na y.

CHYBY

    Funkce log() a log10() mohou vrátit následující chyby:

    EDOM  Číslo x je záporné, tedy není z definičního oboru.

    ERANGE Číslo x je 0. Logaritmus nuly není definován.

    Funkce pow() může vrátit následující chybu:

    EDOM  Číslo x je záporné a y není celočíselná hodnota. Výsledek by
       byl komplexní číslo.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    sqrt(3), cbrt(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/