Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    expm1, log1p - exponenciální funkce minus 1, logaritmus čísla 1 plus
    argument

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double expm1 ( double x );

    double log1p ( double x );

POPIS

    expm1(x) vrací číslo odpovídající `exp (x) - 1'. Toto číslo je počítáno
    algoritmem, který je poměrně přesný i v případě, že číslo x je blízko
    čísla nula. -- v tomto případě bude `exp (x) - 1' nevhodné, protože
    bychom odečítali dvě skoro stejná čísla.

    log1p(x) vrací hodnotu `log (1 + x)'. Je počítána algoritmem, který je
    poměrně přesný i v případě, kdy je číslo x skoro nula.

SPLŇUJE STANDARDY

    BSD

DALŠÍ INFORMACE

    exp(3), log(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/