Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    fabs - absolutní hodnota desetinného čísla

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double fabs(double x);

POPIS

    Funkce fabs() vrací absolutní hodnotu čísla x, které je typu double.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    abs(3), ceil(3), floor(3), labs(3), rint(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             FABS(3)