Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    fmod - desetinná zbytková funkce

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double fmod(double x, double y);

POPIS

    Funkce modf() počítá hodnotu podílu x děleno y. Návratová hodnota je x
    - n * y, kde n je podíl x / y, zaokrouhlený směrem k nule na celé
    číslo.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce fmod() vrací zbytek. Výjimkou je případ, kdy dělitel y má
    hodnotu 0. V tomto případě funkce selže a nastaví proměnnou errno .

CHYBY

    EDOM  Dělitel y je 0.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

DALŠÍ INFORMACE

    drem(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             FMOD(3)