Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    fpathconf, pathconf - získej konfigurační hodnoty pro soubory

SYNTAXE

    #include <unistd.h>

    long fpathconf(int filedes, int name);
    long pathconf(char *path, int name);

POPIS

    fpathconf() vrátí hodnotu systémového parametru name pro otevřený file
    deskriptor filedes.

    pathconf() vrátí hodnotu systémového parametru name pro soubor se
    jménem path.

    Odpovídající makra definovaná v <unistd.h> obsahují minimální hodnoty;
    jestliže aplikace bude chtít využít hodnot, které se mohou měnit, je
    lépe použít volání fpathconf() nebo pathconf(), které vrátí aktuální
    hodnoty.

    Proměnná name může nabývat těchto konfiguračních hodnot:

    _PC_LINK_MAX
       vrátí maximální počet odkazů na soubor. Jestliže filedes nebo
       path ukazují na adresář tak se hodnota vztahuje k celému
       adresáři. Odpovídající makro je _POSIX_LINK_MAX.

    _PC_MAX_CANON
       vrací maximální délku zformátované vstupní řádky, kde filedes
       nebo path musí ukazovat na terminál. Odpovídající makro je
       _POSIX_MAX_CANON.

    _PC_MAX_INPUT
       vrací maximální délku vstupní řádky, kde filedes nebo path musí
       ukazovat na terminál. Odpovídající makro je _POSIX_MAX_INPUT.

    _PC_NAME_MAX
       vrací maximální délku jména souboru v adresáři path nebo
       filedes, který může proces vytvořit.  Odpovídající makro je
       _POSIX_MAX_.

    _PC_PATH_MAX
       vrací maximální délku relativní cesty, když path nebo filedes je
       současný  pracovní  adresář.  Odpovídající  makro   je
       _POSIX_PATH_MAX.

    _PC_PIPE_BUF
       vrací velikost bufferu roury, kde filedes musí ukazovat na rouru
       nebo FIFO (pojmenovaná roura) a path musí ukazovat na FIFO.
       Odpovídající makro je _POSIX_PIPE_BUF.

    _PC_CHOWN_RESTRICTED
       vrací nenulovou hodnotu, jestliže volání chown(2) nemůže být
       použito na tento soubor. Jestliže filedes nebo path ukazují na
       adresář, tak to platí pro všechny soubory v tomto adresáři.
       Odpovídající makro je _POSIX_CHOWN_RESTRICTED.

    _PC_NO_TRUNC
       vrací nenulovou hodnotu, jestliže přístup k souborům, jejichž
       název je delší než _POSIX_NAME_MAX znamená chybu. Odpovídající
       makro je _POSIX_NO_TRUNC.

    _PC_VDISABLE
       vrací nenulovou hodnotu, je-li  možno  zakázat  zpracování
       speciálních znaků, kde filedes nebo path musí ukazovat na
       terminál.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Existuje-li příslušný limit, je vrácen. Neexistuje-li limit, je vrácena
    -1 a errno zůstane nezměněna. Je-li způsobena chyba, je vrácena -1 a
    errno obsahuje její bližší popis.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX.1 Soubory jejichž název je delší než hodnota vrácená pro name
    rovno _PC_NAME_MAX mohou existovat v daném adresáři.

    Některé vrácené hodnoty mohou být velké, nehodí se k alokování paměti.

DALŠÍ INFORMACE

    getconf(1), statfs(2), open(2), sysconf(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/