Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent
    - funkce pro práci s databází protokolů

SYNTAXE

    #include <netdb.h>

    struct protoent *getprotoent(void);

    struct protoent *getprotobyname(const char *name);

    struct protoent *getprotobynumber(int proto);

    void setprotoent(int stayopen);

    void endprotoent(void);

POPIS

    Funkce getprotoent() přečte další záznam  z  databáze  protokolů
    /etc/protocols a vrátí strukturu protoent, která obsahuje jednotlivá
    pole. Soubor /etc/protocols je otevřen, je-li potřeba.

    Funkce  getprotobyname()  vrací  strukturu  protoent  ze  souboru
    /etc/protocols pro řádek, který vyhovuje jménu name.

    Funkce getprotobynumber() vrací strukturu protoent pro řádek, který
    vyhovuje protokolovému číslu number.

    Funkce setprotoent() otevře databázi protokolů a nastaví ukazovátko na
    jeho začátek. Je-li stayopen nenulové, soubor nebude mezi voláními
    getprotobyname() a getprotobynumber() uzavírán.

    Funkce endprotoent() uzavírá /etc/protocols.

    Struktura protoent je definována v <netdb.h> následovně:

       struct protoent {
           char  *p_name;    /* official protocol name */
           char  **p_aliases;  /* alias list */
           int   p_proto;    /* protocol number */
       }

    Prvky struktury protoent jsou:

    p_name Oficiální jméno protokolu.

    p_aliases
       Nulovým ukazatelem ukončený seznam přezdívek protokolu.

    p_proto
       Číslo protokolu.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce getprotoent(), getprotobyname() a getprotobynumber()  vrací
    strukturu protoent structure, nebo NULL, jestliže došlo k chybě nebo
    byl dosažen konec souboru.

SOUBORY

    /etc/protocols
       databáze protokolů

SPLŇUJE STANDARDY

    BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

    getservent(3), getnetent(3), protocols(5)

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/