Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    hypot - eukleidovská vzdálenost

SYNTAXE

    #include <math.h>

    double hypot(double x, double y);

POPIS

    Funkce hypot() vrací hodnotu sqrt(x*x + y*y). Je to velikost přepony
    pravoúhlého trojúhelníka s odvěsnami x a y, neboli vzdálenost bodu (x,
    y) od počátku.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, BSD 4.3

DALŠÍ INFORMACE

    sqrt(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                 5.ledna 1997             HYPOT(3)