Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    intro - Úvod do knihovních funkcí

POPIS

    Tato kapitolka popisuje všechny knihovní funkce kromě těch, které byly
    popsány v kapitole 2 (volání jádra).  V této kapitolce jsou různé
    skupiny funkcí, které jsou odlišeny písmenem, které je přidáno za číslo
    kapitolky:

    (3C)  Tyto funkce, funkce z kapitolky 2 a z kapitolky 3S, jsou
       obsaženy v standardní knihovně jazyka C, která je standardně
       používána kompilátorem cc(1)

    (3S)  Tyto funkce jsou součástí knihovny stdio(3S). Jsou obsaženy ve
       standardní knihovně jazyka C - libc.

    (3M)  Tyto funkce jsou obsaženy v matematické knihovně libm. Tato
       knihovna je standardně používána překladačem f77(1). Kompilátor
       jazyka C cc(1) potřebuje pro její použití volbu -lm.

    (3F)  Tyto funkce jsou součástí knihovny jazyka FORTRAN - libF77.
       Chcete-li ji použít, nemusíte použít žádný speciální přepínač.

    (3X)  Různé jiné knihovní funkce. Manuálové stránky obsahují i jména
       knihoven v nichž jsou obsaženy.

AUTOŘI

    Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví každé
    manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky lišit.

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/