Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower,
    isprint, ispunct, isspace, isupper, isxdigit - klasifikace znaků

SYNTAXE

    #include <ctype.h>

    int isalnum (int c);
    int isalpha (int c);
    int isascii (int c);
    int isblank (int c);
    int iscntrl (int c);
    int isdigit (int c);
    int isgraph (int c);
    int islower (int c);
    int isprint (int c);
    int ispunct (int c);
    int isspace (int c);
    int isupper (int c);
    int isxdigit (int c);

POPIS

    Tyto funkce kontrolují, jestli znak c, který musí mít hodnotu typu
    unsigned char nebo EOF, je součástí nějaké skupiny znaků.

    isalnum()
       kontroluje, je-li znak alfanumerický; je to ekvivalent testu
       (isalpha(c) || isdigit(c)).

    isalpha()
       kontrola na písmeno (isupper(c) || islower(c)).

    isascii()
       kontroluje, je-li c je 7-bitová hodnota typu unsigned char ,
       která je součástí sady znaků ASCII. Tato funkce je BSD i SVID
       rozšířením.

    isblank()
       kontrola na prázdný znak; tedy na mezeru nebo tabulátor. Tato
       funkce je GNU extenzí.

    iscntrl()
       kontrola na řídící znak.

    isdigit()
       kontrola na číslici (0 až 9).

    isgraph()
       kontrola na jakýkoliv tisknutelný znak kromě mezery.

    islower()
       kontrola na malé písmeno.

    isprint()
       kontrola na jakýkoliv tisknutelný znak včetně mezery.

    ispunct()
       kontrola  na  tisknutelný  znak  různý  od  mezery  nebo
       alfanumerického znaku.

    isspace()
       kontrola na `bílý' znak. V "C" a "POSIX" locale to jsou: mezera,
       form-feed ('\f'), nový řádek ('\n'), carriage return ('\r'),
       horizontální tabulátor ('\t'), a vertikální tabulátor ('\v').

    isupper()
       kontrola na velké písmeno.

    isxdigit()
       kontrola na šestnáctkovou číslici, tj. jednu z 0 1 2 3 4 5 6 7 8
       9 0 a b c d e f A B C D E F.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Hodnota je nenulová pokud c spadá do testované skupiny znaků a nula
    pokud tam nepatří.

SPLŇUJE STANDARDY

    ANSI - C, BSD 4.3. isascii() je BSD a SVID extenzí. isblank() je GNU
    rozšíření.

CHYBY

    To zda znak náleží do nějaké skupiny také závisí na současné locale.
    Např., isupper() nerozpozná A s přehláskou jako velké písmeno ve
    standardní C locale.

DALŠÍ INFORMACE

    tolower(3), toupper(3), setlocale(3), ascii(7), locale(7)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/