Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    labs - absolutní hodnota čísla typu long integer.

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    long int labs(long int j);

POPIS

    Funkce labs() počítá absolutní hodnotu čísla j typu long int.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Vrací absolutní hodnotu argumentu.

SPLŇUJE STANDARDY

    SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

POZNÁMKY

    Absolutní hodnota nejmenšího čísla long int není definována.

DALŠÍ INFORMACE

    abs(3), ceil(3), floor(3), fabs(3), rint(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/