Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    on_exit - registruje funkci, která se má vyvolat při ukončení procesu

SYNTAXE

    #include <stdlib.h>

    int on_exit(void (*function)(int , void *), void *arg);

POPIS

    Funkce on_exit() zařadí funkci function do seznamu funkcí, které se
    mají vyvolat při ukončení programu, ať již funkcí exit(2) nebo návratem
    z funkce main. Funkci function je poskytnut argument funkce exit(3) a
    argument arg z funkce on_exit().

NÁVRATOVÁ HODNOTA

    Funkce on_exit() vrací hodnotu 0, byla-li úspěšná, jinak vrací hodnotu
    -1.

DALŠÍ INFORMACE

    exit(3), atexit(3)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/