Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    sigemptyset, sigfillset, sigaddset, sigdelset, sigismember - operace
    POSIXu se sadami signálů.

SYNTAXE

    #include <signal.h>

    int sigemptyset(sigset_t *set);

    int sigfillset(sigset_t *set);

    int sigaddset(sigset_t *set, int signum);

    int sigdelset(sigset_t *set, int signum);

    int sigismember(const sigset_t *set, int signum);

POPIS

    Skupina funkcí sigsetops(3) umožňuje manipulaci se sadami signálů podle
    POSIXu.

    Funkce sigemptyset inicializuje sadu signálů set na prázdnou (všechny
    signály jsou z ní vyloučeny).

    Funkce sigfillset zařadí do sady set všechny signály.

    Funkce sigaddset a sigdelset slouží k přidání, respektive vymazání
    signálu signum ze sady set.

    Funkce sigismember testuje, je-li signál signum zahrnut do sady set.

NÁVRATOVÉ HODNOTY

    Funkce sigemptyset, sigfullset, sigaddset a sigdelset vracejí nulu při
    úspěšném průběhu a -1 při chybě.

    Funkce sigismember vrací 1, je-li signál signum v sadě set, 0 pokud v
    ní není, a -1 při chybě.

CHYBOVÉ HODNOTY

    EINVAL Parametr sig není platné číslo signálu.

SPLŇUJE STANDARDY

    POSIX

DALŠÍ INFORMACE

    sigaction(2), sigpending(2), sigprocmask(2), sigsuspend(2)

VAROVÁNÍ

    Překlad  je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/