Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    console - konzola a virtuální konzoly

POPIS

    Linux může mít až 63 virtulnch konzol (znakových speciálních souborů
    s hlavním číslem 4 a vedlejším 1 až 63), které se obvykle jmenují
    /dev/ttyn kde 1 <= n <= 63. Současná konzola je také adresována jako
    /dev/console nebo /dev/tty0 s hlavním číslem 4 a vedlejším  0.
    Speciální soubory /dev/* jsou obvykle vytvářeny skriptem MAKEDEV, nebo
    použitím příkazu mknod(1). Obvykle mají přístupová práva 0622 a jejich
    vlastníkem je root.tty.

    Ve verzích jádra před 1.1.54 byl počet virtuálních konzol přímo v jádře
    (v tty.h: #define NR_CONSOLES 8) a mohl být změněn editorem a poté
    rekompilací jádra. Od verze 1.1.54 jsou virtuální konzoly vytvářeny
    dynamicky v případě jejich potřeby.

    Obvyklé způsoby spuštění procesu na konzole jsou: (a) řekneme programu
    init(8) (v inittab(5)), aby spustil mingetty(8) (nebo agetty(8)) na
    konzole; (b) řekneme utilitě openvt(1), aby spustila proces na konzole;
    (c) spustíme X-Window Systém -- najde první nepoužitou konzolu a svůj
    výstup na ní zobrazí. (Existuje také starobylý doshell(8).)

    Obvyklé způsoby přepínání kláves jsou: (a) klávesy Alt+Fn  nebo
    Ctrl+Alt+Fn k přepnutí na konzolu n; AltGr+Fn pro přepnutí na konzolu
    n+12 [Alt  znamená  levý  Alt  a  AltGr  pravý];  (b)  klávesy
    Alt+šipka_doprava nebo Alt+šipka_doleva slouží k cyklickému přepínání
    mezi konzolami, které jsou alokovány. (c) použít program chvt(1).
    (Mapování klávesnice je nastavitelné uživatelem, viz loadkeys(1);
    uvedené kombinace kláves jsou standardní.)

    Příkaz deallocvt(1) (dříve disalloc) uvolní paměť, kterou zabírají
    obrazovkové buffery konzol, které nemají žádný asociovaný proces.

  Vlastnosti
    Virtuální konzoly se mohou nacházet v mnoha různých stavech. Doufám,
    že se mi je podaří někdy zdokumentovat. Nejpodstatnějším faktem je, že
    konzoly simulují terminály vt100.  Zejména např. reset konzole se
    provede vytištěním znaků ESC c. Všechny escape sekvence se nacházejí v
    console_codes(4).

SOUBORY

    /dev/console
    /dev/tty*

DALŠÍ INFORMACE

    chvt(1),   deallocvt(1),   loadkeys(1),   mknod(1),  openvt(1),
    console_codes(4), console_ioctl(4), tty(4),  ttyS(4),  charsets(4),
    agetty(8), init(8), mingetty(8), mapscrn(8), resizecons(8), setfont(8)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.