Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    intro - Úvod do speciálních souborů

POPIS

    Tato kapitolka popisuje speciální soubory (zařízení).

SOUBORY

    /dev/* -- speciální soubory

POZNÁMKY

  Autoři a podmínky pro šíření a kopírování
    Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví zdroje
    každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od stránky
    lišit!

DALŠÍ INFORMACE

    standards(7)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.