Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    tty - řídící terminál

POPIS

    Soubor /dev/tty je znakový speciální soubor s hlavním číslem 5 a
    vedlejším 0. Obvykle je jeho vlastníkem.skupinou root.tty a jeho
    přístupová práva jsou 0666. Je to synonymum pro řídící terminál
    procesu, je-li nějaký.

    Toto zařízení podporuje všechny ioctl(2) požadavky zařízení, na které
    ukazuje, a navíc ještě tento další:

    TIOCNOTTY
       Odpojí volající proces od jeho řídícího terminálu.

       Pokud je proces session leader, jsou skupině procesů v popředí
       poslány signály SIGHUP a SIGCONT a všechny procesy v aktuálním
       sezení ztratí svůj řídící tty.

       Tento  ioctl(2)  požadavek  pracuje  pouze  na souborových
       deskriptorech připojených na /dev/tty; je používán démony když
       jsou spuštěni uživatelem z terminálu. Proces se pokusí otevřít
       /dev/tty; je-li otevření úspěšné, odpojí se od terminálu pomocí
       TIOCNOTTY. Jestliže otevření selže, proces samozřejmě není
       připojen na terminál a proto se od něj nemusí odpojovat.

SOUBORY

    /dev/tty

DALŠÍ INFORMACE

    chown(1), mknod(1), ioctl(2), termios(3), console(4), tty_ioctl(4),
    ttyS(4), agetty(8), mingetty(8)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.