Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    vcs, vcsa - paměť virtuální konzoly

POPIS

    /dev/vcs0 je znakové zařízení s hlavním číslem 7 a vedlejším 0. Obvykle
    je jeho vlastníkem root.tty a jeho přístupová práva jsou 0644. Ukazuje
    na paměť právě zobrazené virtuální konzoly.

    /dev/vcs[1-63] jsou znaková zařízení pro virtuální konzoly, mají hlavní
    číslo 7 a vedlejší od 1 do 63. Obvykle je jejich vlastníkem root.tty a
    jejich přístupová práva jsou 0644. /dev/vcsa[0-63] jsou stejné, ale
    používají unsigned short (byte order podle hostitele), které obsahují
    atributy a začínají čtyřmi bajty, které určují rozměry obrazovky a
    pozici kurzoru: poet dk, sloupc, x, y. (x = y = 0 je v levém
    horním rohu obrazovky.)

    Pokud je načten 512 znakový font, lze 9. bit získat pomocí ioctl(2)
    operace VT_GETHIFONTMASK (dostupné v jádře 2.6.18 a novějším) na
    /dev/tty[1-63]; hodnota je vrácena v unsigned short na které ukazuje
    třetí argument ioctl(2).

    Tato znaková zařízení nahrazují screendump ioctl(2) konzoly - viz
    console(4), proto mohou systémoví administrátoři kontrolovat přístup
    pomocí přístupových práv k těmto speciálním souborům.

    Speciální soubory pro prvních osm virtuálních konzol mohou  být
    vytvořeny takto:

      for x in 0 1 2 3 4 5 6 7 8; do
        mknod -m 644 /dev/vcs$x c 7 $x;
        mknod -m 644 /dev/vcsa$x c 7 $[$x+128];
      done
      chown root:tty /dev/vcs*

    Žádné ioctl(2) požadavky nejsou podporovány.

SOUBORY

    /dev/vcs[0-63]
    /dev/vcsa[0-63]

VERZE

    Objevilo se ve verzi 1.1.92 jádra.

PŘÍKLAD

    Budete-li chtít udělat kopii obrazovky na třetí virtuální konzole,
    stačí se přepnout například na první konzolu a napsat cat /dev/vcs3
    >nco.  Avšak pozor, výstup neobsahuje znaky nového řádku, proto je
    nutné výstup nějak zpracovat, např. pomocí fold -w 80 /dev/vcs3 | lpr
    nebo pomocí "geniálního" setterm -dump 3 -file /proc/self/fd/1.

    Zařízení /dev/vcsa0 se používá pro podporu Braillova písma.

    Tento program zobrazí znak a obrazovkové atributy na místě kurzoru na
    druhé virtuální konzole a potom tam změní barvu pozadí:

    #include <unistd.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <stdio.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <sys/ioctl.h>
    #include <linux/vt.h>

    int
    main(void)
    {
      int fd;
      char *device = "/dev/vcsa2";
      char *console = "/dev/tty2";
      struct {unsigned char lines, cols, x, y;} scrn;
      unsigned short s;
      unsigned short mask;
      unsigned char ch, attrib;

      fd = open(console, O_RDWR);
      if (fd < 0) {
        perror(console);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }
      if (ioctl(fd, VT_GETHIFONTMASK, &mask) < 0) {
        perror("VT_GETHIFONTMASK");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }
      (void) close(fd);

      fd = open(device, O_RDWR);
      if (fd < 0) {
        perror(device);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }
      (void) read(fd, &scrn, 4);
      (void) lseek(fd, 4 + 2*(scrn.y*scrn.cols + scrn.x), 0);
      (void) read(fd, &s, 2);
      ch = s & 0xff;
      if (attrib & mask)
        ch |= 0x100;
      attrib = ((s & ~mask) >> 8);
      printf("ch='%c' attrib=0x%02x\n", ch, attrib);
      attrib ^= 0x10;
      (void) lseek(fd, -1, 1);
      (void) write(fd, &attrib, 1);
      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

DALŠÍ INFORMACE

    gpm(8), console(4), tty(4), ttyS(4)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages.  Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.