Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    null, zero - "propadliště" dat

POPIS

    Data zapsaná do speciálních souborů null nebo zero jsou zničena.

    Čtení ze speciálního souboru null vždy vrací konec souboru, čtení ze
    speciálního souboru zero vždy vrací znaky \0.

    null a zero jsou vytvářeny takto:

       mknod -m 666 /dev/null c 1 3
       mknod -m 666 /dev/zero c 1 5
       chown root:root /dev/null /dev/zero

SOUBORY

    /dev/null
    /dev/zero

POZNÁMKY

    Nejsou-li tyto speciální soubory čitelné nebo zapisovatelné pro všechny
    uživatele, mnoho programů nefunguje tak, jak by mělo.

DALŠÍ INFORMACE

    chown(1), mknod(1), full(4)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.