Provided by: login_4.1.1-6ubuntu6_i386 bug

JMÉNO

    faillog - Soubor pro zaznamenávání chybných pokusů o přihlášení

POPIS

    /var/log/faillog uchovává pro každý účet počet chybných přihlášení a
    jejich limity. Záznamy v souboru mají pevnou délku a jsou indexovány
    číselným UID. Každý záznam obsahuje počet chybných pokusů o přihlášení
    od posledního úspěšného přihlášení, maximální počet chybných pokusů o
    přihlášení před zablokováním účtu, linku, na které byl zaznamenán
    poslední chybný pokus o přihlášení, a datum, kdy byl zaznamenán
    poslední chybný pokus o přihlášení.

    Struktura souboru vypadá následovně:

    struct  faillog {
      short  fail_cnt;
      short  fail_max;
      char  fail_line[12];
      time_t fail_time;
    };

SOUBORY

    /var/log/faillog
       soubor pro záznam chybných pokusů o přihlášení

VIZ TAKÉ

    faillog(8)

                 11/05/2005            FAILLOG(5)