Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    fstab - statická informace o souborových systémech

SYNTAXE

    #include <fstab.h>

POPIS

    Soubor  fstab  obsahuje popisnou informaci o různých souborových
    systémech. fstab je programy pouze čten, nikoli zapisován, to má na
    starosti správce (vytvořit a udržovat tento soubor). Každý svazek je
    popsán na samostatném řádku; jednotlivá pole jsou oddělena tabulátory
    nebo mezerami. Řádky začínající znakem '#' jsou komentáře. Pořadí
    záznamů v fstab je důležité, protože fsck(8), mount(8), a umount(8)
    sekvenčně čtou fstab a vykonávají svou práci.

    První pole (fs_spec) popisuje blokové zařízení nebo vzdálený svazek pro
    připojení.

    Pro obvyklá připojení to znamená (odkaz na) node blokového zařízení
    (tak, jak jej vytvořil mknod(8)) pro zařízení, které má být připojeno,
    jako např. `/dev/cdrom' nebo `/dev/sdb7'. Pro připojení NFS svazku to
    bude <hostitel>:<adresář>, např. `knuth.aeb.nl:/'.  Pro procfs se
    použije `proc'.

    Namísto explicitního určení zařízení je možné určit svazek (ext2 nebo
    xfs), který má být připojen pomocí jeho UUID nebo jmenovky (viz
    e2label(8)  nebo  xfs_admin(8)),  zapsáním  LABEL=<jmenovka>  nebo
    UUID=<uuid>, např. `LABEL=Boot' nebo `UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106-
    -a43f08d823a6'. Tím se zvýší robustnost systému, protože přidáním či
    odebráním SCSI disku se sice změní jméno zařízení, ale nikoliv jmenovka
    svazku.

    Druhé pole (fs_file) popisuje připojovací bod pro souborový systém. Pro
    swap je nutno zadat ``none''. Pokud jméno připojovacího bodu obsahuje
    mezery, měly by být escapovány jako `\040'.

    Třetí pole (fs_vfstype) popisuje typ připojovaného souborového systému.
    Linux podporuje mnoho souborových systémů, jako např.: adfs, affs,
    autofs, coda, coherent, cramfs, devpts, efs, ext2, ext3, hfs, hpfs,
    iso9660, jfs, minix, msdos, ncpfs, nfs, ntfs, proc, qnx4, reiserfs,
    romfs, smbfs, sysv, tmpfs, udf, ufs, umsdos, vfat, xenix, xfs, a možná
    i jiné - viz mount(8). Souborové systémy, které podporuje právě běžící
    jádro udává /proc/filesystems.  swap označuje svazek nebo soubor
    použitý  pro  swap (virtuální paměť), viz  swapon(8).  Jestliže
    vfs_fstype je zadáno jako ignore, pak je záznam ignorován. Toto je
    výhodné pro označení svazků v současné době nepoužitých.

    Čtvrté pole (fs_mntops) popisuje volby pro připojení souborového
    systému.

    Toto pole je seznamem voleb oddělených čárkami. Vždy obsahuje typ
    připojení a eventuálně další volby pro daný souborový systém. Pro volby
    ne-nfs souborových systémů viz mount(8). Dokumentaci voleb pro nfs lze
    nalézt v manuálové stránce nfs(5).  Společné pro všechny souborové
    systémy jsou volby ``noauto'' (nepřipojovat automaticky při zadání
    "mount -a", např. při startu), ``user'' (libovolný uživatel je oprávněn
    připojit daný svazek), ``owner'' (vlastník zařízení jej může připojit)
    a ``comment'' (např. pro použití programy, které spravují fstab). Volby
    ``owner'' a ``comment'' platí jen pro Linux.  Detaily naleznete v
    manuálové stránce mount(8).

    Páté pole (fs_freq) je použito programem dump(8) pro určení, které
    souborové systémy je třeba zálohovat. Není-li páté pole vyplněno, je
    považováno za nulu, a souborový systém není zálohován programem dump.

    Šesté pole (fs_passno) používá program fsck(8) pro určení pořadí svazků
    při kontrole po restartu. Kořenový souborový systém by měl mít hodnotu
    fs_passno rovnu 1, ostatní svazky pak hodnotu fs_passno rovnu 2.
    Souborové systémy jsou kontrolovány sériově, nicméně svazky na různých
    zařízeních jsou kontrolovány najednou s využitím paralelismu hardware.
    Není-li šesté pole definováno, je jeho hodnota nula, a program fsck jej
    nebude kontrolovat.

    Správná  metoda  jak číst v programu fstab je použít proceduru
    getmntent(3).

SOUBORY

    /etc/fstab

DALŠÍ INFORMACE

    getmntent(3), mount(8), swapon(8), fs(5), nfs(5)

HISTORIE

    Předchůdce formátu souboru fstab se objevil v 4.0BSD.