Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    group - seznam skupin uživatelů

POPIS

    Soubor /etc/group je ASCII soubor, který definuje skupiny, do kterých
    patří uživatelé. Na každém řádku je záznam pro jednu skupinu a každá
    řádka má tento formát:

       group_name:passwd:GID:user_list

    Popis jednotlivých polí:

    group_name
       jméno skupiny.

    password
       (šifrované) heslo skupiny. Je-li toto políčko prázdné, heslo
       není požadováno.

    GID  číslo skupiny.

    user_list
       seznam členů skupiny oddělených čárkami.

SOUBORY

    /etc/group

CHYBY

    Jak říká manuálová stránka initgroups(3) v BSD 4.2: /etc/group nikdo
    neudržuje.

DALŠÍ INFORMACE

    login(1), newgrp(1), passwd(5)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.