Provided by: passwd_4.1.1-6ubuntu6_i386 bug

JMÉNO

    gshadow - stínový soubor se skupinami

POPIS

    /etc/gshadow Obsahuje stínové informace ke skupinovým účtům. Obsahuje
    řádky s pevnou strukturou, kde jsou jednotlivá pole oddělená
    dvojtečkami:

    o název skupiny

    o zašifrované heslo

    o čárkami oddělený seznam administrátorů skupiny

    o čárkami oddělený seznam členů skupiny

    Pole pro název skupiny a heslo musí být vyplněná. Zašifrované heslo se
    skládá ze znaků 64 znakové abecedy (a-z, A-Z, 0-9, \ a /). Podrobnosti
    o hesle naleznete v crypt(3). Pokud pole s heslem obsahuje znak, který
    není platným výsledkem funkce crypt(3), např. ! nebo *, uživatel se
    nebude moci pomocí tohoto hesla přihlásit, ale záleží také na systému
    pam(7).

    Heslo v tomto souboru má přednost před heslem ze souboru /etc/group.

    Má-li být zachována bezpečnost hesel, nesmí být tento soubor čitelný
    pro běžné uživatele.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinových účtech

    /etc/gshadow
       citlivé informace o skupinových účtech

VIZ TAKÉ

    group(5), gpasswd(5), newgrp(5).