Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    services - databáze služeb sítě Internet

POPIS

    services je čitelný textový soubor poskytující převod mezi názvy služeb
    a jim příslušných čísel portů a protokolů. Každý síťový program by měl
    z tohoto souboru získat číslo portu a typ protokolu. Knihovna jazyka C
    poskytuje funkce getservent(3), getservbyname(3), getservbyport(3),
    setservent(3), a endservent(3), které slouží k obsluze této databáze.

    Čísla portů jsou přiřazována organizací IANA (Internet Assigned Numbers
    Authority), jejich současná strategie je přiřazovat jak TCP tak i UDP
    protokoly pro čísla portů. Proto má většina záznamů dva záznamy i pro
    služby provozované pouze nad TCP protokolem.

    Porty s čísly menšími  než  1024  mohou  být  přiřazeny  pouze
    superuživatelem (viz bind(2), tcp(7) a udp(7)).  To je proto, aby
    klienti, kteří se připojují na tyto porty mohli důvěřovat, že zde běží
    standardní aplikace a ne nějaký prográmek nějakého uživatele. Well-
    known čísla portů specifikovaných IANA jsou normálně umístěna v této
    oblasti.

    Výskyt dané služby v databázi služeb ještě neznamená, že služba na
    tomto počítači momentálně běží, viz inetd.conf(5), kde je uvedeno více
    o konfiguraci internetových služeb. Mějte však na paměti, že ne všechny
    síťové služby musí být startovány pomocí inetd(8), a proto se nemusí
    vyskytovat v inetd.conf(5).  Např. news (NNTP) a mail (SMTP) servery
    jsou často inicializovány ve startovacích skriptech.

    Umístění souboru services je definováno konstantou _PATH_SERVICES v
    <netdb.h>. Obvykle je nastaveno na /etc/services.

    Každý řádek obsahuje jeden záznam ve tvaru:

       service-name  port/protocol  [aliases ...]

    kde:

    service-name
         je název služby pod kterým je známa a vyhledávána. Velikost
         písma je rozhodující. Často je klient pojmenován stejně jako
         služba samotná.

    port   je číslo portu v desítkové soustavě.

    protocol je typ použitého protokolu. Toto políčko by mělo vyhovovat
         záznamu ze souboru protocols(5). Obvyklé hodnoty jsou tcp a
         udp.

    aliases  toto je volitelný seznam přezdívek oddělený mezerou nebo
         tabulátorem. Opět zde rozhoduje velikost písmen.

    Jednotlivá pole jsou oddělena mezerami nebo tabulátorem.

    Komentáře začínají znakem # a pokračují až do konce řádku. Prázdné
    řádky jsou vynechány.

    service-name by mělo začínat na začátku řádku, protože mezery na
    začátku nejsou odstraňovány.  service-names mohou  být  jakékoliv
    tisknutelné znaky kromě mezery a tabulátoru, ale z důvodu kompatibility
    se doporučuje použít pouze znaky a-z, 0-9, a pomlčka (-).

    Řádky, které nevyhovují tomuto formátu, by se zde neměly vyskytovat.
    (V současné době jsou funkcemi getservent(3), getservbyname(3), a
    getservbyport(3) tiše ignorovány, ale na to by se nemělo spoléhat.)

    Pro zpětnou kompatibilitu může být znak lomítko (/) mezi port a
    protocol nahrazen znakem čárka (,). Od používání čárky se v moderních
    instalacích upouští.

    Tento soubor může být distribuován po síti přes jmenné služby jako
    Yellow Pages/NIS nebo BIND/Hesiod.

    Jednoduchý soubor services může vypadat nějak takto:

       netstat     15/tcp
       qotd      17/tcp     quote
       msp       18/tcp     # message send protocol
       msp       18/udp     # message send protocol
       chargen     19/tcp     ttytst source
       chargen     19/udp     ttytst source
       ftp       21/tcp
       # 22 - unassigned
       telnet     23/tcp

SOUBORY

    /etc/services
       databáze Internetových služeb

    <netdb.h>
       Definice konstanty _PATH_SERVICES

CHYBY

    Maximální počet přezdívek je 35, protože funkce getservent(3) je tak
    napsána.

    Řádky delší než BUFSIZ (v současné době 1024) znaků budou funkcemi
    getservent(3), getservbyname(3), a getservbyport(3) ignorovány. Navíc
    to způsobí, že další řádka bude špatně interpretována.

DALŠÍ INFORMACE

    listen(2),  endservent(3),  getservbyname(3),   getservbyport(3),
    getservent(3), setservent(3), inetd.conf(5), protocols(5), inetd(8)

    Assigned Numbers RFC, nejnovější RFC 1700, (také známo pod STD0002)

    Příručka pro Yellow Pages Service

    Příručka pro BIND/Hesiod Service

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.