Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    intro - Úvod do sekce přehledů, konvencí a různého.

POPIS

    Sekce 7 obsahuje různá témata - popisuje obecné principy a protokoly,
    znakové sady, standardní hierarchii souborového systému a různé jiné
    věci.

POZNÁMKY

  Autoři a podmínky pro šíření a kopírování
    Autory a podmínky pro šíření a kopírování najdete v záhlaví zdrojového
    kódu každé manuálové stránky. Všimněte si, že se mohou stránku od
    stránky lišit.

DALŠÍ INFORMACE

    standards(7)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.