Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    suffixes - seznam přípon souborů

POPIS

    Je obvyklé rozlišovat obsah souboru podle jeho přípony, která sestává z
    tečky následované jedním nebo více písmeny. Mnoho standardních utilit,
    jako např. překladače, používají přípon, aby rozlišili typ souboru, se
    kterým pracují. Program make(1) je řízen pravidly, která jsou na
    příponách založena.

    Následující seznam obsahuje přípony, které můžete na Linuxu nalézt.

                                    |
    Přípona                             | Typ souboru
    ----------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------
    ,v                               | soubory pro RCS (Revision Control System)
    -                               | záložní soubory
    .C                               | zdrojové texty v C++
    .F                               | zdrojové texty v jazyce FORTRAN s direktivami preprocesoru
                                    | cpp(1) nebo soubor komprimovaný programem freeze
    .S                               | zdrojové texty v assembleru s direktivami preprocesoru
                                    | cpp(1)
    .Y   soubory komprimovan programem yabba          |
    .Z                               | soubory komprimované programem compress(1)
    .[0-9]+gf   obecn soubory font pro TeX          |
    .[0-9]+pk                           | komprimované soubory fontů pro TeX
    .[1-9]                             | manuálové stránky odpovídající sekce
    .[1-9][a-z]                          | manuálové stránky odpovídající sekce a podsekce
    .a                               | statické knihovny
    .ad  X application default resource file           |
    .ada  zdrojov texty v jazyce Ada (body, spec nebo kombinace) |
    .adb  zdrojov texty v jazyce Ada (body)           |
    .ads  zdrojov texty v jazyce Ada (spec)           |
    .afm                              | metriky postscriptových fontů
    .al  Perl autoload file                   |
    .am  vstupn soubor pro automake(1)             |
    .arc                              | archív ARC
    .arj                              | archív ARJ
    .asc                              | PGP data v ASCII formátu (veřejné klíče)
    .asm  zdrojov texty (GNU) assembleru             |
    .au  soubor Audio sound                   |
    .aux  pomocn soubor LaTeX                  |
    .avi  (msvideo) film                     |
    .awk                              | programy v jazyce AWK
    .b   LILO boot loader image                 |
    .bak                              | záložní soubory
    .bash bash(1) shell script                  |
    .bb  basic block list data produced by            |
        gcc -ftest-coverage                   |
    .bbg  basic block graph data produced by           |
        gcc -ftest-coverage                   |
    .bbl  BibTeX output                      |
    .bdf  X font file                       |
    .bib  TeX bibliographic database, BibTeX input        |
    .bm                              | zdroje bitmap
    .bmp  bitmapa                         |
    .bz2  soubory komprimovan programem bzip2(1)         |
    .c                               | zdrojový text v jazyce C
    .cat                              | katalog zpráv
    .cc                              | zdrojový text v jazyce C++
    .cf                              | konfigurační soubor

    .cfg  konfiguran soubor                   |
    .cgi  WWW content generating script or program        |
    .cls  LaTeX Class definition                 |
    .class Java compiled byte-code                 |
    .conf                             | konfigurační soubor
    .config                            | konfigurační soubor
    .cpp  ekvivalent .cc                     |
    .csh  csh(1) shell script                   |
    .cxx  ekvivalent .cc                     |
    .dat                              | datový soubor
    .deb  Debian software package                 |
    .def                              | zdrojové texty Modula-2 pro definiční moduly
    .def                              | jiné definiční soubory
    .desc initial part of mail message unpacked with       |
        munpack(1)                       |
    .diff                             | soubor odlišností
    .dir  dbm data base directory file              |
    .doc                              | dokumentační soubor
    .dsc  Debian Source Control (source package)         |
    .dtx  LaTeX package source file                |
    .dvi                              | výstupní soubor TeXu (DeVice Independent)
    .el                              | zdrojový text v lispu pro EMACS
    .elc                              | kompilovaný lisp pro EMACS
    .eps                              | encapsulated postscript
    .exp  zdrojov text Expect                  |
    .f                               | zdrojový text ve FORTRANu
    .f77  zdrojov text ve FORTRANu 77              |
    .f90  zdrojov text ve FORTRANu 90              |
    .fas                              | předkompilovaný common Lisp
    .fi                              | hlavičkové soubory FORTRANu
    .fig  FIG image file (used by xfig(1))            |
    .fmt  TeX format file                     |
    .gif                              | Graphics Interchange Format
    .gmo  GNU format message catalog               |
    .gsf                              | ghostscriptové fonty
    .gz                              | soubor komprimovaný programem gzip(1)
    .h                               | C nebo C++ hlavičkové soubory
    .help soubor pomoci                      |
    .hf  ekvivalent .help                    |
    .hlp                              | soubor pomoci
    .htm                              | HTML soubor importovaný z operačního systému těch
                                    | poškozených bez přejmenování
    .html                             | HTML dokument pro World Wide Web
    .hqx  7-bit encoded Macintosh file              |
    .i                               | zdrojový text v C po zpracování preprocesorem
    .icon                             | bitmapa ve zdrojovém tvaru
    .idx                              | odkazy nebo seznam pro databáze nebo hypertext
    .image                             | bitmapa ve zdrojovém tvaru
    .in                              | šablona pro konfiguraci, hlavně pro GNU autoconf
    .info                             | soubory pro info
    .info-[0-9]+  split info files                |
    .ins  LaTeX package install file for docstrip         |
    .itcl itcl source code;                    |
        itcl ([incr Tcl]) is an OO extension of tcl       |
    .java                             | zdrojové texty v Javě
    .jpeg Joint Photographic Experts Group format         |
    .jpg  poor man's .jpeg                    |
    .kmap lyx(1) keymap                      |
    .l                               | ekvivalent .lex nebo .lisp
    .lex  lex(1) or flex(1) files                 |
    .lha  lharc archive                      |
    .lib                              | Common Lisp library
    .lisp Lisp source                       |
    .ln                              | soubory pro lint(1)
    .log  log file, in particular produced by TeX         |

    .lsm  Linux Software Map entry                |
    .lsp                              | zdrojový text pro Common Lisp
    .lzh  lharc archive                      |
    .m   Objective-C source code                 |
    .m4                              | zdrojový text pro m4(1)
    .mac                              | soubory maker pro různé programy
    .man                              | manuálové stránky (obvykle zdrojový text spíše než již
                                    | zformátované)
    .map  map files for various programs             |
    .me                              | zdrojový text pro Nroff, který používá maker me
    .mf                              | zdrojový text pro Metafont (generátor fontů pro TeX)
    .mgp  MagicPoint file                     |
    .mm                              | zdrojové texty pro groff(1) ve formátu mm
    .mo  Message catalog binary file               |
    .mod                              | zdrojové texty pro Modula-2 pro implementační moduly
    .mov  (quicktime) movie                    |
    .mp  Metapost source                     |
    .mp2  MPEG Layer 2 (audio) file                |
    .mp3  MPEG Layer 3 (audio) file                |
    .mpeg movie file                       |
    .o                               | objektový soubor
    .old                              | staré nebo záložní soubory
    .orig                             | záložní (původní) verze souborů po použití patch(1)
    .out                              | výstupní soubor, často spustitelný soubor (a.out)
    .p                               | zdrojový text v jazyce Pascal
    .pag  dbm data base data file                 |
    .patch                             | odlišnosti souborů z patch(1)
    .pbm  portable bitmap format                 |
    .pcf                              | soubory fontů pro X-Window System
    .pdf  Adobe Portable Data Format               |
        (use Acrobat/acroread or xpdf)             |
    .perl Perl source (see .ph, .pl and .pm)           |
    .pfa                              | definiční soubory fontů Postscript ve formátu ASCII
    .pfb                              | definiční soubory fontů Postscript ve binárním formátu
    .pgm  portable greymap format                 |
    .pgp                              | PGP binární data
    .ph  Perl header file                    |
    .php  PHP program file                    |
    .php3 PHP3 program file                    |
    .pid                              | soubor s uloženým PID procesu démona (např. crond.pid)
    .pl  TeX property list file or Perl library file       |
    .pm  Perl module                       |
    .png                              | obrázek ve formátu Portable Network Graphics
    .po  Message catalog source                 |
    .pod  perldoc(1) file                     |
    .ppm  portable pixmap format                 |
    .pr                              | zdrojový text bitmapy
    .ps                              | postscriptový soubor
    .py  Python source                      |
    .pyc  compiled python                     |
    .qt  quicktime movie                     |
    .r                               | zdrojový text v RATFOR (zastaralý)
    .rej                              | "záplaty", které patch(1) nemohl aplikovat
    .rpm  RedHat software package                 |
    .rtf  Rich Text Format file                  |
    .rules                             | pravidla pro něco
    .s                               | zdrojový text v assembleru
    .sa                              | stub knihovny pro sdílené knihovny ve formátu a.out
    .sc                              | příkazy pro sc(1) spreadsheet
    .scm  Scheme source code                   |
    .sed  sed source file                     |
    .sgml SGML source file                    |
    .sh                              | skripty pro sh(1)
    .shar                             | archív vytvořený utilitou shar(1)
    .so                              | DLL dynamické knihovny

    .sql  SQL source                       |
    .sqml                             | SQML zdrojový text
    .sty                              | LaTeX style soubory
    .sym                              | kompilované Modula-2 definiční moduly
    .tar                              | archív vytvořený utilitou tar(1)
    .tar.Z                             | archív taru komprimovaný pomocí compress(1)
    .tar.bz2    archv taru komprimovan pomoc bzip2(1)    |
    .tar.gz                            | archív taru komprimovaný pomocí gzip(1)
    .taz                              | archív taru komprimovaný pomocí compress(1)
    .tcl  tcl source code                     |
    .tex                              | zdrojový text pro TeX nebo LaTeX
    .texi                             | viz .texinfo
    .texinfo                            | zdrojový text pro TeXinfo
    .text text file                        |
    .tfm                              | metriky fontů pro TeX
    .tgz                              | archív taru komprimovaný pomocí gzip(1)
    .tif  poor man's .tiff                    |
    .tiff Tagged Image File Format                |
    .tk  tcl/tk script                      |
    .tmp  temporary file                     |
    .tmpl                             | šablonové soubory
    .txt                              | textové soubory
    .uu  ekvivalent .uue                     |
    .uue                              | binární soubor kódovaný pomocí uuencode(1)
    .vf  TeX virtual font file                  |
    .vpl  TeX virtual property list file             |
    .w   Silvio Levi's CWEB                   |
    .wav  wave sound file                     |
    .web                              | Donald Knuth WEB
    .wml  Source file for Web Meta Language            |
    .xbm  X11 bitmap source                    |
    .xcf  GIMP graphic                      |
    .xml  eXtended Markup Language file              |
    .xsl  XSL stylesheet                     |
    .xpm  X11 pixmap source                    |
    .xs  Perl xsub file produced by h2xs             |
    .y                               | zdrojové texty pro yacc(1) nebo bison(1)
    .z                               | soubor komprimovaný programem pack(1)
                                    | (nebo starým gzip(1))
    .zip  zip(1) archive                     |
    .zoo                              | ZOO archív
    ~                               | JOE záložní soubory a také Emacs
    rc                               | startovací (`run control') soubory, např. .newsrc

STANDARDY

    Obvyklé UNIXové konvence.

CHYBY

    Tento seznam není vyčerpávající.

DALŠÍ INFORMACE

    file(1), make(1)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.