Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    Unicode - sjednocená 16-bitová znaková sada

POPIS

    Mezinárodní standard ISO 10646 definuje Universal Character Set (UCS).
    UCS obsahuje všechny znaky všech kódování znakových sad.  Navíc
    garantuje kompatibilitu zpětné konverze, to jest je možno postavit
    konverzní tabulky tak, aby nedocházelo ke ztrátě informace při konverzi
    z jiného kódování do UCS a zpět.

    UCS obsahuje znaky potřebné pro téměř všechny známé jazyky. Mimo jiné
    je to mnoho jazyků využívajících rozšíření latinky a také následující
    jazyky a písma: řečtinu, azbuku, hebrejštinu, arabštinu, arménštinu,
    gruzínštinu, japonštinu, čínštinu, korejské ideogramy Han,  písma
    Hiragana, Katakana, Hangul, Devangari, Bengali, Gurmukhi, Gujarati,
    Oriya, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, thajštinu, Lao, Khmer,
    Bopomofo, tibetštinu, runové písmo, etiopštinu, kanadské slabiky,
    Cherokee, mongolštinu, Ogham, barmštinu, sinhálštinu, Thaana, Yi a
    mnoho jiných.  Pracuje se na vložení dalších písem jako hieroglyfy a
    různé historické indoevropské jazyky, eventuálně by mohly být začleněny
    některé umělé jazyky, jako Tengwar, Cirth a klingonština. UCS navíc ke
    znakům pro tyto jazyky obsahuje grafické, typografické, matematické a
    vědecké symboly používané např. v TeXu, PostScriptu, APL, MS-DOSu, MS-
    Windows, Macintosh, OCR, stejně tak jako v mnoha systémech pro
    zpracování textu a publikování, které neustále přibývají.

    Kódování UCS (ISO 10646) popisuje 31-bitovou znakovou sadu, sestávající
    ze 128 24-bitových IR skupin , z nichž každá je rozdělena do 256
    16-bitových planes(ploch), které se skládají z 256 8-bitových ad s 256
    sloupci - pro každý znak jeden. Část 1 standardu (ISO 10646-1) definuje
    prvních 65534 kódů (0x0000 až 0xfffd), tvoří tzv. Basic Multilingual
    Plane (BMP), tj. plochu 0 ve skupině 0. Část 2 standardu (ISO 10646-2)
    doplňuje znaky do skupiny 0 mimo BMP v několika doplkovch plochch v
    rozsahu 0x100000 až 0x10ffff. Doplnění znaků nad 0x10ffff se neplánuje,
    z celého kódového prostoru skupiny 0 bude tedy v dohledné budoucnosti
    využita pouze malá část. BMP obsahuje všechny znaky, obsažené v obvykle
    užívaných znakových sadách. Doplňkové plochy doplněné v ISO 10646-2
    zahrnují pouze exotické znaky pro zvláštní vědecké použití, tisk
    slovníků, publikování, vysokoúrovňové protokoly a nadšence.

    Reprezentaci každého UCS znaku jako dvoubajtového slova se říká UCS-2
    forma (jen pro znaky z BMP), zatímco UCS-4 je reprezentace každého
    znaku čtyřbajtovým slovem.  Navíc existují dvě formy kódování: UTF-8
    pro zpětnou kompatibilitu s programy zpracovávajícími ASCII a UTF-16
    pro zpětně kompatibilní zpracování znaků mimo BMP až do 0x10ffff
    programy používajícími UCS-2.

    Kódování UCS pro znaky mezi 0x0000 a 0x007f je totožné s běžnou sadou
    US-ASCII a znaky mezi 0x0000 a 0x00ff jsou totožné se sadou ISO 8859-1
    Latin-1.

  Spojování znaků
    Některé kódy v UCS jsou přiřazeny tzv. akcentům.  Tyto jsou podobné
    neposouvajícím znakům na psacím stroji. Akcent modifikuje předchozí
    znak. Nejdůležitější znaky s akcenty sice mají své vlastní kódy v UCS,
    ale akcentové znaky dovolují přidat libovolné diakritické znaménko k
    libovolnému znaku. Akcent vždy následuje znak, který je modifikován.
    Například, německý znak Umlaut-A ("Velké A v latince s umlautem") může
    být reprezentován pomocí kódu UCS 0x00c4 a nebo alternativně jako
    kombinace normálního velkého A, následovaného akcentem umlaut: 0x0041
    0x0308.

    Akcenty jsou nezbytné např. pro thajské písmo, pro matematické tisky a
    pro uživatele Mezinárodní fonetické abecedy.

  Úrovně implementace
    Protože se neočekává,že všechny systémy budou podporovat všechny
    varianty kódování, ISO 10646-1 definuje následující  tři  rovn
    implementace UCS:

    Level 1 Akcenty a znaky Hanghul Jamo (speciální, komplikované kódování
        korejského písma, kde jsou jednotlivé symboly dány jako
        sekvence dvou či tří znaků) nejsou podporovány.

    Level 2 Jako level 1, přičemž některé kombinující znaky jsou povoleny
        (např. pro thajštinu, Lao, hebrejštinu, arabštinu, Devangari,
        Malayalam atd.

    Level 3 Všechny znaky z UCS jsou povoleny.

    Standard Unicode 3.0 publikovaný Unicode Consorciem sestává přesně z
    UCS Basic Multilingual Plane na úrovni implementace level 3, definované
    v ISO 10646-1:2000.  Unicode 3.1 přidává doplňkové plochy z ISO
    10646-2. Standard Unicode a technické zprávy, které Unicode Consotium
    publikuje,  obsahují  mnoho  dodatečných informací o semantice a
    doporučených použitích různých znaků. Poskytují vodítka a algoritmy pro
    editování, třídění, porovnávání, normalizování, konverzi a zobrazování
    Unicode řetězců.

  Unicode pod Linuxem
    V GNU/Linuxu je datový typ jazyka C wchar_t definován jako 32 bitový
    integer. Knihovna jazyka C jeho hodnoty vždy interpretuje jako kódové
    hodnoty UCS (ve všech locale), což je konvence, kterou GNU knihovna
    jazyka C oznamuje aplikacím definováním konstanty __STDC_ISO_10646__,
    tj. tak, jak to určuje standard ISO C99. UCS/Unicode může být, stejně
    jako ASCII, používáno ve vstupních a výstupních proudech, terminálové
    komunikaci, souborech prostého textu, názvech souborů a proměnných
    prostředí prostřednictvím ASCII kompatibilního vícebajtového kódování
    UTF-8. K užívání UTF-8 jako kódování znaků pro všechny aplikace je
    třeba  vybrat  vhodné  locale pomocí proměnných prostředí (např.
    "LANG=en_GB.UTF-8").

    Funkce nl_langinfo(CODESET) vrací název zvoleného kódování. Knihovní
    funkce jako wctomb(3) a mbsrtowcs(3) mohou být použity ke konverzi
    interního typu wchar_t do kódování používaného systémem a naopak.
    Funkce wcwidth(3) říká, kolik o pozic (0-2) postoupil kurzor po
    vytištění znaku.

    V Linuxu je obecně používána pouze BMP Level 1.  Některé UTF-8
    emulátory terminálů a ISO 10646 fonty (level 2) podporují až dva
    akcenty pro jeden základní znak u některých písem (zejm. thajština),
    ale obecně by tam, kde je to možné, měly být upřednostňovány znaky s
    vlastními kódy. (Unicode to nazývá Normalization Form C).

  Vyhrazená oblast
    Kódy BMP, v intervalu 0xe000 do 0xf8ff nikdy nesmějí být definovány
    standardem a jsou vyhrazeny pro privátní použití. Pro uživatele Linuxu
    je tato oblast rozdělena na interval od 0xe000 do 0xefff, který je
    určen pro individuální použití a tzv. Linuxovou zónu od 0xf000 do
    0xf8ff, kde jsou rozšíření definována pro všechny instalace Linuxu.
    Tato rozšíření jsou registrována (v současné době) H. Peter Anvinem
    <Peter.Anvin@linux.org>.

  Literatura
    * Information technology -- Universal Multiple-Octet Coded Character
     Set (UCS) -- Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane.
     International Standard ISO/IEC 10646-1, International Organization
     for Standardization, Geneva, 2000.

     Toto je oficiální specifikace UCS. Lze objednat jako PDF soubor na
     CD-ROM z http://www.iso.ch/.

    * The Unicode Standard, Version 3.0. The Unicode Consortium, Addison-
     Wesley, Reading, MA, 2000, ISBN 0-201-61633-5.

    * S. Harbison, G. Steele. C: A Reference Manual. Fourth edition,
     Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1995, ISBN 0-13-326224-3.

     Dobrá referenční kniha o jazyku C. Čtvrté vydání také zahrnuje
     dodatek 1 z roku 1994 ke standardu ISO C 90, který přidává mnoho
     knihovních funkcí pro práci s wide-byte a multi-byte kódováními, ale
     ještě  nezahrnuje ISO C99, které dále zlepšilo podporu těchto
     kódování.

    * Technické zprávy Unicode.
     http://www.unicode.org/unicode/reports/

    * Markus Kuhn: UTF-8 and Unicode FAQ for Unix/Linux.
     http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html

     Obsahuje informace, jak se připojit ke e-mailové konferenci linux-
     utf8, což je nejlepší místo pro hledání rady ohledně užívání Unicode
     v Linuxu.

    * Bruno Haible: Unicode HOWTO.
     ftp://ftp.ilog.fr/pub/Users/haible/utf8/Unicode-HOWTO.html

CHYBY

    V době psaní tohoto manuálu byla podpora v Linux libc pro UTF-8 locales
    hotova a podpora v XFree86 byla v pokročilém stadiu, ale práce na
    tvorbě aplikací (zejm. editorů) vhodných pro použití v UTF-8 locale
    ještě probíhaly. Současná obecná podpora UCS v Linuxu obvykle zahrnuje
    CJK znaky s dvojitou šířkou a někdy i jednoduché akcenty, ale většinou
    nezahrnuje podporu pro písma, která se píší zprava doleva nebo
    požadavky na ligature substitution, jako např. hebrejština, arabština
    nebo indická písma. Tato písma jsou v současnosti podporována pouze v
    některých GUI aplikacích  (prohlížeče  HTML,  textové  procesory)
    obsahujících sofistikované nástroje pro vykreslování textu.

VIZ TÉŽ

    setlocale(3), charsets(7), utf-8(7)

TIRÁŽ

    Tato stránka je součástí projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace o hlášení chyb najdete na http://www.kernel.org/doc/man-
    pages/.