Provided by: aptitude_0.4.11.11-1ubuntu1_i386 bug

JM'ENO

    aptitude - vysokourovňove rozhrani k baličkovacimu systemu

PŘEHLED

    aptitude [<volby>...] {autoclean | clean | forget-new | keep-all |
        update | safe-upgrade}

    aptitude [<volby>...] {changelog | full-upgrade | download |
        forbid-version | hold | install | keep-all | markauto | purge
        | reinstall | remove | show | unhold | unmarkauto | build-dep
        | build-depends} <bal'iky>...

    aptitude extract-cache-subset <v'ystupn'i_adres'a> <bal'iky>...

    aptitude [<volby>...] search <vzory>...

    aptitude [<volby>...] {add-user-tag | remove-user-tag} <znaka>
        <bal'iky>...

    aptitude [<volby>...] {why | why-not} <vzory>... <bal'ik>

    aptitude [-S <jmsoub>] [-u | -i]

    aptitude help

POPIS

    aptitude je textove rozhrani k baličkovacimu systemu Debianu.

    Umožňuje uživateli prohližet a třidit seznamy baliků a take tyto baliky
    jednoduše spravovat (instalovat, aktualizovat a odstraňovat). Program
    může pracovat z přikazoveho řadku, nebo v celoobrazovkovem režimu.

AKCE NA PŘ'IKAZOV'EM Ř'ADKU

    Prvni argument, jenž nezačina pomlčkou (,,-"), je považovan za akci,
    kterou ma program provest. Pokud neni zadana žadna akce, aptitude se
    spusti v celoobrazovkovem režimu.

    Dostupne jsou nasledujici akce:

    install
      Instaluje jeden nebo vice baliků. Seznam baliků k instalaci by měl
      nasledovat za přikazem ,,install"; Pokud jmeno baliku obsahuje znak
      vlnka ,,~" nebo otaznik ,,?", bude se jmeno brat jako vzor pro
      hledani a budou instalovany všechny baliky vyhovujici tomuto vzoru.
      (Viz ,,Vyhledavaci vzory" v referenčni přiručce aptitude)

      Pro vyběr konkretni verze baliku přidejte ke jmenu baliku
      ,,=<verze>", napřiklad ,,aptitude install apt=0.3.1". Chcete-li
      vybrat balik z určiteho archivu, přidejte za nazev baliku
      ,,/<archiv>", napřiklad ,,aptitude install apt/experimental".

      Přikazem pro instalaci nemusite pouze instalovat nove baliky.
      Přidanim ,,aktivni připony" za nazev baliku můžete řici aptitude,
      aby s nim provedla nějakou jinou akci. Napřiklad aptitude remove
      wesnoth+ balik wesnoth neodstrani, ale naopak jej nainstaluje. K
      dispozici jsou nasledujici aktivni připony:

      <bal'ik>+
        Nainstaluje <bal'ik>.

      <bal'ik>+M
        Nainstaluje <bal'ik> a okamžitě jej označi jako instalovany
        automaticky (pozor, pokud na <bal'ik>u nic nezavisi, tak bude
        obratem automaticky odstraněn).

      <bal'ik>-
        Odstrani <bal'ik>.

      <bal'ik>_
        Vyčisti <bal'ik>, tj. odstrani jej včetně konfiguračnich a
        datovych souborů.

      <bal'ik>=
        Podrži <bal'ik> v aktualnim stavu, tj. zruši na něm všechny
        naplanovane instalace, aktualizace nebo odstraněni. Podrženi
        bude trvat, dokud jej nezrušite.

      <bal'ik>:
        Podrži <bal'ik> v aktualnim stavu, tj. zruši na něm všechny
        naplanovane instalace, aktualizace nebo odstraněni. Na rozdil
        od předchoziho plati pouze pro toto sezeni.

      <bal'ik>&M
        Označi <bal'ik> jako instalovany automaticky.

      <bal'ik>&m
        Označi <bal'ik> jako instalovany ručně.

      Jako specialni připad můžete použit ,,install" bez argumentů - tim
      provedete všechny naplanovane, ale dosud nevyřizene akce.

      Poznamka
      Po konečnem potvrzeni klavesou Y přikaz ,,install" modifikuje
      vnitřni zaznamy aptitude o akce, ktere se maji provest. Pokud např.
      zadate přikaz ,,aptitude install foo bar" a pak instalaci
      přerušite, musite pote zadat (třeba) ,,aptitude remove foo bar",
      aby se zrušil původni přikaz.

    remove, purge, hold, unhold, keep, reinstall
      Tyto přikazy pracuji stejně jako ,,install", ale provedou akci
      podle svych nazvů, tj. odstraněni, odstraněni s konfiguračnimi
      soubory, přidrženi, uvolněni, ponechani a přeinstalovani (pokud
      ovšem nejsou přepsany ,,aktivni připonou"). Rozdil mezi ponechanim
      (keep) a přidrženim (hold) je ten, že přidrženy balik bude i při
      přištich aktualizacich pomoci safe-upgrade nebo full-upgrade
      ignorovan (tj. ponechan ve stavajici verzi), zatimco ponechani
      jednoduše na baliku zruši všechny naplanovane akce. Uvolněni
      znamena, že při přištich aktualizacich bude balik svolny k
      aktualizaci.

      (Napřiklad ,,aptitude remove '~ndeity'" odstrani všechny baliky,
      jejichž nazev obsahuje řetězec ,,deity")

    markauto, unmarkauto
      Označi baliky jako instalovane automaticky nebo ručně. Nazvy baliků
      se zadavaji stejně jako u předchozich akci. Napřiklad ,,aptitude
      markauto '~slibs'" označi všechny baliky ze sekce ,,libs" jako
      instalovane automaticky.

      Podrobnějši informace o automaticky instalovanych balicich
      naleznete v referenčni přiručce aptitude v kapitole ,,Sprava
      automaticky instalovanych baliků".

    build-depends, build-dep
      Uspokoji zavislosti pro sestaveni baliku ze zdrojovych kodů. Jmena
      baliků mohou byt jmeny jak binarnich, tak zdrojovych baliků. Jmena
      binarnich baliků se použivaji stejně jako u přikazu ,,install".

      Je-li zadan parametr --arch-only, bude se brat ohled pouze na
      zavislosti specificke pro danou architekturu (tzn. budou se
      ignorovat Build-Depends-Indep a Build-Conflicts-Indep).

    forbid-version
      Zakaže, aby byl balik aktualizovan na konkretni verzi. Tim
      zabranite aptitude, aby automaticky aktualizoval balik na konkretni
      verzi, ale aby povolil všechny nasledne automaticke aktualizace.
      Standardně aptitude vybere verzi, na kterou by se balik
      aktualizoval. Tento vyběr můžete přebit přidanim ,,=<verze>" za
      jmeno baliku: např. ,,aptitude forbid\-version
      vim=1.2.3.broken-4".

      Tento přikaz je užitečny pro přeskočeni nefunkčnich verzi baliků,
      aniž byste museli nastavovat přiznak pro podrženi a nasledně jej
      zase rušit. Rozhodnete-li se nakonec pro instalaci zakazane verze,
      přikaz ,,install" umi tento zakaz zrušit.

    reinstall
      Znovu nainstaluje aktualni verze zadanych baliků.

    update
      Aktualizuje seznam dostupnych baliků podle zdrojů pro apt. (Tento
      přikaz je ekvivalentni k ,,apt-get update").

    safe-upgrade
      Aktualizuje instalovane baliky na jejich nejnovějši verze. Žadne
      instalovane baliky, pokud ovšem nejsou zbytečne, nebudou odstraněny
      (viz ,,Sprava automaticky instalovanych baliků" v referenčni
      přiručce k aptitude). Je možne, že se pro vyřešeni zavislosti
      nainstaluji nějake nove baliky. Chcete-li tomu zabranit, můžete
      použit parametr --no-new-installs.

      V některych situacich je potřeba pro aktualizaci jednoho baliku
      odstranit balik jiny, což tento přikaz nepovoluje. Chcete-li
      aktualizovat i takove baliky, použijte přikaz full-upgrade.

    full-upgrade
      Aktualizuje instalovane baliky na jejich nejnovějši verze a podle
      potřeby doinstaluje nebo odstrani některe baliky. Tento přikaz je
      meně konzervativni než safe-upgrade a je pravděpodobne, že vykona i
      nějake nechtěne akce. Na druhou stranu umi aktualizovat i baliky,
      ktere safe-upgrade nezvlada.

      Poznamka
      Tento přikaz se z historickych důvodů nazyval dist-upgrade a
      aptitude jej stale pod timto nazvem rozpoznava jako synonymum k
      full-upgrade.

    keep-all
      Na všech balicich zruši všechny naplanovane akce, tj. odstrani
      přiznaky pro instalaci, odstraněni nebo aktualizaci.

    forget-new
      Zapomene, ktere baliky jsou ,,nove" (ekvivalent klavesy ,,f" v
      celoobrazovkovem režimu).

    search
      Hleda baliky odpovidajici zadanym vyrazům. Vyrazy by měly byt
      zapsany za přikazem ,,search". Všechny baliky vyhovujici zadanym
      kriteriim budou zobrazeny. Napřiklad ,,aptitude search '~N' edit"
      zobrazi všechny ,,nove" baliky a všechny baliky, v jejichž nazvu se
      vyskytuje řetězec ,,edit". Vyrazy pro vyhledavani jsou podrobně
      popsany v referenčni přiručce v časti ,,Vyhledavaci vzory"

      Pokud nezadate parametr -F, bude vystup přikazu aptitude search
      vypadat nějak takto:

        i  apt               - Pokročile rozhrani pro dpkg
        pi apt-build            - Rozhrani pro apt pro sestaveni, optimaliz
        cp apt-file            - APT nastroj pro prohledavani baliků -- př
        ihA raptor-utils          - Nastroje Raptor RDF Parser
      Každy nalezeny balik je na samostatnem řadku. Prvni pismeno každeho
      řadku zobrazuje aktualni stav baliku. Nejběžnějši stavy jsou p, což
      znamena, že v systemu neni po baliku ani vidu ani slechu, c znači,
      že byl balik smazan, ale konfiguračni soubory se stale nachazi v
      systemu, i označuje nainstalovane baliky a v znamena, že se jedna o
      virtualni balik. Druhy znak zobrazuje očekavanou akci nad balikem
      (pokud je naplanovana; jinak se zobrazi mezera). Mezi nejběžnějši
      akce patři i, což znamena že je balik naplanovany pro instalaci, d
      řika, že se balik odstrani a p znamena, že se balik odstrani i s
      konfiguračnimi soubory. Je-li třeti znak A, byl balik nainstalovan
      automaticky pro splněni zavislosti.

      Uplny seznam možnych stavů a akci naleznete v referenčni přiručce
      aptitude v časti ,,Ziskani informaci o baliku".

    show
      Zobrazi detailni informace o zadanych balicich. Pokud jmeno baliku
      obsahuje znak vlnka ,,~" nebo otaznik ,,?", bude se brat jako vzor
      pro hledani a budou instalovany všechny baliky vyhovujici tomuto
      vzoru. (Viz ,,Vyhledavaci vzory" v referenčni přiručce aptitude.)

      Pokud je mira upovidanosti 1 nebo větši (tj. je na přikazove řadce
      zadano alespoň jedno -v), zobrazi se informace o všech verzich
      baliku. V opačnem připadě se zobrazi pouze informace o
      ,,kandidatske verzi" (což je verze, kterou by stahl přikaz
      ,,aptitude install".)

      Informace o jine než kandidatske verzi baliku můžete ziskat tak, že
      za nazev baliku přidate =<verze>. Chcete-li zobrazit verzi z
      konkretniho archivu, stači za nazev baliku přidat /<archiv>.
      Jestliže použijete některou z těchto dvou syntaxi, zobrazi se pouze
      jedina verze bez ohledu na miru upovidanosti.

      S mirou upovidanosti 1 nebo větši se navic zobrazi pole
      architektura, komprimovana velikost, jmeno souboru a md5 součet.
      Přesahne-li upovidanost uroveň 2, zobrazi se vybrana verze
      tolikrat, v kolika archivech je nalezena.

    add-user-tag, remove-user-tag
      Přida nebo odebere uživatelskou značku ze zadane skupiny baliků.
      Pokud jmeno baliku obsahuje znak vlnka ,,~" nebo otaznik ,,?", bude
      se brat jako vzor pro hledani a značka se přida nebo odebere ze
      všech baliků vyhovujicich tomuto vzoru. (Viz ,,Vyhledavaci vzory" v
      referenčni přiručce aptitude.)

      Uživatelske značky jsou libovolne řetězce spojene s balikem. Můžete
      je použit ve vyhledavacim termu ?user-tag(<znaka>), ktery vybere
      všechny baliky, ktere obsahuji uživatelskou značku odpovidajici
      <znace>.

    why, why-not
      Vysvětli důvod, proč by měl byt dany balik nainstalovan, nebo
      zůstat nenainstalovany.

      Přikaz hleda baliky, ktere vyžaduji, nebo naopak koliduji se
      zadanym balikem. Je-li přikaz uspěšny, zobrazi posloupnost
      zavislosti, ktere vedou k danemu baliku. U každeho z baliků je
      vidět i přiznak, zda a jak je nainstalovany:

        $ aptitude why kdepim
        i  nautilus-data Doporučuje nautilus
        i A nautilus   Doporučuje desktop-base (>= 0.2)
        i A desktop-base Navrhuje  gnome | kde | xfce4 | wmaker
        p  kde      Zavisi na kdepim (>= 4:3.4.3)
      Přikaz why hleda posloupnost zavislosti, ktera by nainstalovala
      balik zadany na přikazove řadce. Všimněte si, že se v tomto připadě
      jedna pouze o slabou zavislost ve formě navrhu. Je tomu tak proto,
      že že žadny aktualně nainstalovany balik na tomto počitači nezavisi
      na baliku kdepim a ani jej nedoporučuje. Pokud by byla nějaka
      silnějši zavislost k dispozici, aptitude by použila tu nejsilnějši.

      Oproti tomu why-not hleda posloupnost zavislosti vedoucich ke
      konfliktu s cilovym balikem:

        $ aptitude why-not textopo
        i  ocaml-core     Zavisi na ocamlweb
        i A ocamlweb      Zavisi na tetex-extra | texlive-latex-extra
        i A texlive-latex-extra Koliduje s textopo
      Je-li zadan i jeden nebo vice <vzor>ů, začne aptitude sve hledani v
      těchto <vzor>ech. To znamena, že prvni balik v posloupnosti se bude
      shodovat s některym ze zadanych vzorů. Vzory jsou považovany za
      nazvy baliků, kromě připadů, kdy obsahuji znak vlnka ,,~" nebo
      otaznik ,,?", protože pak se budou brat jako vzory pro hledani (Viz
      ,,Vyhledavaci vzory" v referenčni přiručce aptitude.)

      Nejsou-li zadany žadne <vzor>y, začne aptitude hledani zavislosti
      od množiny ručně nainstalovanych baliků. Tim se vlastně zobrazi
      baliky, ktere způsobily (resp. by způsobily) instalaci zadaneho
      baliku.

      Poznamka
      aptitude why neprovadi plne řešeni zavislosti, ale zobrazuje pouze
      přime vztahy mezi baliky. Napřiklad pokud balik A vyžaduje B, C
      vyžaduje D a B a C jsou v konfliktu, ,,aptitude why-not D"
      neodpov'i, že ,,A zavisi na B, B koliduje s C a D zavisi C".

      aptitude vypisuje pouze ,,nejvice nainstalovanou, nejsilnějši,
      nejtěsnějši a nejkratši" posloupnost zavislosti. Jinymi slovy hleda
      posloupnost, ktera obsahuje nainstalovane baliky (nebo alespoň
      baliky označene k instalaci), hleda nejsilnějši možne zavislosti (s
      ohledem na předchozi kriterium), vyhyba se rozvětvenym zavislostem
      (balik poskytuje foo NEBO bar) a konečně hleda nejkratši možny
      řetěz splňujici předchozi kriteria. Nedaři-li se nalezt idealni
      posloupnost, jsou kriteria postupně uvolňovana a hledani probiha
      znovu.

      S mirou upovidanosti 1 se začnou vypisovat vechna vysvětleni od
      nejvystižnějšich po fantasmagoricka. Přesahne-li upovidanost uroveň
      2, budou se na standardni vystup vypisovat opravdu nadbytečna
      kvanta ladicich informaci.

      Přikaz vraci v připadě uspěchu 0, 1 pokud nenašel vysvětleni a -1
      pokud nastala chyba.

    clean
      Smaže stažene .deb soubory z vyrovnavaci paměti (obvykle v adresaři
      /var/cache/apt/archives).

    autoclean
      Smaže baliky ve vyrovnavaci paměti, ktere se již nedaji stahnout.
      Timto můžete umravnit spotřebu diskoveho prostoru, aniž byste
      museli smazat celou vyrovnavaci paměť.

    changelog
      Stahne a zobrazi seznamy změn provedenych vyvojaři Debianu u
      zadanych baliků (zdrojovych nebo binarnich).

      Implicitně se stahne seznam změn pro verzi, ktera by se
      nainstalovala přikazem ,,aptitude install". Konkretni verzi baliku
      můžete zadat tak, že ke jmenu baliku přidate =<verze>. Chcete-li
      použit verzi z konkretniho archivu, můžete ke jmenu baliku přidat
      /<archiv>.

    download
      Do aktualniho adresaře stahne .deb soubor zadaneho baliku. Pokud
      jmeno baliku obsahuje znak vlnka ,,~" nebo otaznik ,,?", bude se
      brat jako vzor pro hledani a budou staženy všechny baliky
      vyhovujici tomuto vzoru. (Viz ,,Vyhledavaci vzory" v referenčni
      přiručce aptitude.)

      Implicitně se stahne verze, ktera by se nainstalovala přikazem
      ,,aptitude install". Konkretni verzi baliku můžete zadat tak, že ke
      jmenu baliku přidate =<verze>. Chcete-li použit verzi z konkretniho
      archivu, můžete ke jmenu baliku přidat /<archiv>.

    extract-cache-subset
      Vytahne z cache baliků zvolene baliky do zadaneho adresaře.
      Nezadate-li žadne baliky žadne baliky, zkopiruje se cela cache.
      Každe jmeno baliku může byt vzorem pro hledani. V takovem připadě
      budou zkopirovany všechny baliky vyhovujici tomuto vzoru. (Viz
      ,,Vyhledavaci vzory" v referenčni přiručce aptitude.) Stavajici
      seznamy baliků v zadanem adresaři budou přepsany.

      Zavislosti u binarnich baliků budou přepsany tak, aby se v nich
      nevyskytovaly odkazy na baliky, ktere nebyly vybrany.

    help
      Zobrazi kratky přehled dostupnych přikazů a parametrů.

VOLBY

    Nasledujicimi volbami můžete měnit chovani zminěnych přikazů.
    Pamatujte, že ne každy přikaz rozumi každe volbě (některe kombinace
    přikazů a voleb ani nedavaji smysl).

    --add-user-tag <znaka>
      U přikazů full-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all,
      markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold a unmarkauto
      přida uživatelskou značku <znaka> všem balikům, ktere jsou danym
      přikazem ovlivněny. Je to stejne, jako kdybyste použili přikaz
      add-user-tag.

    --add-user-tag-to <znaka>,<vzor>
      U přikazů full-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all,
      markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold a unmarkauto
      přida uživatelskou značku <znaka> všem balikům, ktere se shoduji
      se <vzor>em. Je to stejne, jako kdybyste použili přikaz
      add-user-tag. Vzory jsou popsany v referenčni přiručce aptitude v
      časti ,,Vyhledavaci vzory".

      Napřiklad přikaz aptitude safe-upgrade --add-user-tag-to
      "nov'e-instalace,?action(install)" přida značku nov'e-instalace všem
      balikům instalovanym přikazem safe-upgrade.

    --allow-new-upgrades
      Při použiti ,,bezpečneho" řešitele zavislosti (tzn. byl použit
      parametr --safe-resolver, nebo je nastavena konfiguračni volba
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver na hodnotu true), umožni vyřešit
      zavislosti instalaci aktualizovanych baliků i v připadě, že je
      nastavena volba Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Upgrades.

    --allow-new-installs
      Umožni přikazu safe-upgrade instalovat nove baliky. Při použiti
      ,,bezpečneho" řešitele zavislosti (tzn. byl použit parametr
      --safe-resolver, nebo je nastavena konfiguračni volba
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver na hodnotu true), umožni vyřešit
      zavislosti instalaci novych baliků. Tento parametr ma přednost i
      před volbou Aptitude::Safe-Resolver::No-New-Installs.

    --allow-untrusted
      Bez ptani instaluje baliky z nedůvěryhodnych zdrojů. Měli byste
      použit jedině v připadě, že vite, co dělate. Timto můžete lehce
      kompromitovat bezpečnost systemu.

    --disable-columns
      Způsobi, že vystup přikazu aptitude search nebude nijak formatovan.
      Běžně totiž aptitude přidava neviditelne znaky, nebo naopak ořezava
      vysledky tak, aby se vystup co nejlepe vešel na šiřku terminalu. Po
      použiti teto volby se budou šiřky jednotlivych sloupců ignorovat.

      Napřiklad prvnich několik řadků vystupu přikazu ,,aptitude search
      -F '%p %V' --disable-columns libedataserver" by mohlo vypadat
      takto:

        disksearch 1.2.1-3
        hp-search-mac 0.1.3
        libbsearch-ruby 1.5-5
        libbsearch-ruby1.8 1.5-5
        libclass-dbi-abstractsearch-perl 0.07-2
        libdbix-fulltextsearch-perl 0.73-10
      Použiti --disable-columns je často užitečne ve spojeni s parametrem
      -F, kterym můžete měnit formatovani vystupu jako v předchozi
      ukazce.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Disable-Columns.

    -D, --show-deps
      U přikazů, ktere instaluji nebo odstraňuji baliky (install,
      full-upgrade, apod.), kratce zobrazi důvody, proč budou některe
      baliky automaticky nainstalovany či odstraněny.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Show-Deps.

    -d, --download-only
      Podle potřeby stahne baliky do vyrovnavaci paměti, ale nic
      neinstaluje nebo neodstraňuje. Implicitně je vyrovnavaci paměť
      umistěna v adresaři /var/cache/apt/archives.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Download-Only.

    -F <form'at>, --display-format <form'at>
      Urči format, kterym se budou zobrazovat vysledky hledani přikazu
      search. Napřiklad ,,%p %V %vr" zobrazi nazev baliku nasledovany
      aktualně instalovanou verzi a dostupnou verzi. (Vice informaci viz
      referenčni přiručka aptitude, sekce ,,Přizpůsobeni zobrazeni
      baliků".)

      Často se použiva v kombinaci s --disable-columns

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Package-Display-Format.

    -f
      Zkusi agresivně opravit zavislosti porušenych baliků, i za cenu
      ignorovani akci zadanych uživatelem na přikazove řadce.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Fix-Broken.

    --full-resolver
      Při vyskytu problemů se zavislostmi baliků použije pro jejich
      řešeni ,,plnou" verzi řešitele. Ten, na rozdil od ,,bezpečneho"
      algoritmu aktivovaneho parametrem --safe-resolver, nevaha jit přes
      mrtvoly a pro splněni zavislosti klidně odstrani nějake
      nainstalovane baliky. Umi sice vyřešit vice situaci než ,,bezpečny"
      algoritmus, ale tato řešeni nemusi vždy splnit očekavani.

      Timto parametrem můžete vynutit použiti plneho řešitele i v
      připadě, že je Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver nastaven na
      hodnotu true. Přikaz safe-upgrade nikdy nepouživa plneho řešitele a
      při zadani parametru --full-resolver odmitne pracovat.

    -h, --help
      Zobrazi kratkou napovědu. (Shodne s akci help.)

    --no-new-upgrades
      Při použiti ,,bezpečneho" řešitele zavislosti (tzn. byl použit
      parametr --safe-resolver, nebo je nastavena konfiguračni volba
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver na hodnotu true), zakaže
      řešiteli vyřešit zavislosti instalaci aktualizovanych verzi baliků.

    --no-new-installs
      Zabrani přikazu safe-upgrade instalovat nove baliky. Při použiti
      ,,bezpečneho" řešitele zavislosti (tzn. byl použit parametr
      --safe-resolver, nebo je nastavena konfiguračni volba
      Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver na hodnotu true), zakaže
      řešiteli vyřešit zavislosti instalaci novych baliků.

      Parametr napodobuje historicke chovani přikazu apt-get upgrade.

      Konfiguračni položka
      Aptitude::CmdLine::Safe-Upgrade::No-New-Installs.

    --purge-unused
      Vyčisti baliky, ktere již nejsou vyžadovany žadnym instalovanym
      balikem. To je ekvivalentni parametru ,,-o
      Aptitude::Purge-Unused=true".

    -P, --prompt
      Vždy zobrazi vyzvu, i když neexistuje alternativni možnost.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Always-Prompt.

    -R, --without-recommends
      Při instalaci baliků nepovauje doporučeni, za silne zavislosti.
      (Ma přednost před nastavenim v /etc/apt/apt.conf a
      ~/.aptitude/config.) Doporučene baliky nainstalovane dřive nebudou
      odstraněny.

      Odpovida konfiguračnim položkam Apt::Install-Recommends a
      Aptitude::Keep-Recommends.

    -r, --with-recommends
      Při instalaci novych baliků považuje doporučeni za silne
      zavislosti. (Ma přednost před nastavenim v /etc/apt/apt.conf a
      ~/.aptitude/config.)

      Konfiguračni položka Apt::Install-Recommends.

    -s, --simulate
      V přikazovem režimu simuluje akce, ktere by se provedly, ale realně
      je neprovede. Nevyžaduje rootovska prava. V celoobrazovkovem režimu
      otevře cache pouze pro čteni bez ohledu na to, zda mate rootovska
      opravněni.

      Konfiguračni položka Aptitude::Simulate.

    --remove-user-tag <znaka>
      U přikazů full-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all,
      markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold a unmarkauto
      odebere uživatelskou značku <znaka> ze všech baliků, ktere jsou
      danym přikazem ovlivněny. Je to stejne, jako kdybyste použili
      přikaz add-user-tag.

    --remove-user-tag-from <znaka>,<vzor>
      U přikazů full-upgrade, forbid-version, hold, install, keep-all,
      markauto, unmarkauto, purge, reinstall, remove, unhold a unmarkauto
      odebere uživatelskou značku <znaka> ze všech baliků, ktere se
      shoduji se <vzor>em. Je to stejne, jako kdybyste použili přikaz
      remove-user-tag. Vzory jsou popsany v referenčni přiručce aptitude
      v časti ,,Vyhledavaci vzory".

      Napřiklad přikaz aptitude safe-upgrade --remove-user-tag-from
      "neaktualizov'ano,?action(upgrade)" odebere značku neaktualizov'ano
      ze všech baliků, ktere může přikaz safe-upgrade aktualizovat na
      novějši verze.

    --safe-resolver
      Při vyskytu problemů se zavislostmi použije pro jejich řešeni
      ,,bezpečny" algoritmus. Ten se snaži co nejvice respektovat vaše
      nastaveni. Nikdy neodstrani balik nebo nenainstaluje jinou verzi
      baliku, než kandidatskou. Jedna se o stejny algoritmus, jako
      použiva přikaz safe-upgrade, takže aptitude --safe-resolver
      full-upgrade je stejne jako aptitude safe-upgrade. Protože přikaz
      safe-upgrade použiva ,,bezpečny" algoritmus za všech okolnosti, je
      u něj parametr --safe-resolver zbytečny.

      Konfiguračni položka Aptitude::Always-Use-Safe-Resolver.

    --schedule-only
      U přikazů, ktere měni stav baliků (instalace, aktualizace,
      odstraněni), naplanuje zadane operace pro pozdějši provedeni, ale
      zatim je neprovede. Naplanovane akce se spusti až po zadani přikazu
      aptitude install bez dalšich parametrů. Je to podobne, jako když v
      celoobrazovkovem režimu provedete přislušne změny a pote program
      ukončite, aniž byste akce provedli klavesou ,,g".

      Napřiklad aptitude --schedule-only install evolution naplanuje
      balik evolution pro pozdějši instalaci.

    -t <distribuce>, --target-release <distribuce>
      Nastavi distribuci, ze ktere se budou baliky instalovat. Napřiklad
      ,,aptitude -t unstable ..." bude při stahovani baliků
      upřednostňovat nestabilni distribuci. Pro přikazy ,,changelog",
      ,,download" a ,,show" to je ekvivalentni přidani /<distribuce> za
      nazev každeho baliku na přikazove řadce. U ostatnich přikazů to
      ovlivni vychozi kandidatskou verzi baliků podle pravidel popsanych
      v apt_preferences(5).

      Konfiguračni položka APT::Default-Release.

    -O <poad'i>, --sort <poad'i>
      Zada pořadi, ve kterem se bude zobrazovat vystup přikazu search.
      Napřiklad ,,installsize" seřadi baliky vzestupně podle instalovane
      velikosti (viz sekce v ,,Přizpůsobeni zobrazeni baliků" v
      referenčni přiručce aptitude).

    -o <kl'i>=<hodnota>
      Přimo nastavi volbu z konfiguračniho souboru. Napřiklad -o
      Aptitude::Log=/tmp/muj-denicek zaznamena všechny akce aptitude do
      souboru /tmp/muj-denicek. Dalši informace o konfiguračnim souboru
      naleznete v referenčni přiručce aptitude v časti ,,Konfiguračni
      soubor".

    -q[=<n>], --quiet[=<n>]
      Potlači všechny ukazatele postupu, což umožni ukladat vystup
      programu do souboru pro pozdějši kontrolu. Tuto volbu můžete
      několikrat zopakovat, což bude program dale ztišovat. aptitude
      však na rozdil od apt-get při nasobnem použiti nezapne volbu -y.

      Abyste parametr -q nemuseli zadavat několikrat, můžete použit i
      variantu s volitelnym =<n>, kde misto <n> zadate miru tichosti
      odpovidajici <n> pismenům q.

    -V, --show-versions
      Zobrazi verze baliků připravenych k instalaci.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Show-Versions.

    -W, --show-why
      V nahledu před instalaci, aktualizaci nebo odstraněnim baliků
      zobrazi, ktere ručně instalovane baliky si vyžadaly instalaci
      automaticky instalovanych baliků. Napřiklad:

        $ aptitude --show-why install mediawiki
        ...
        Nasledujici NOVE baliky budou instalovany:
         libapache2-mod-php5{a} (pro mediawiki) mediawiki php5{a} (pro mediawiki)
         php5-cli{a} (pro mediawiki) php5-common{a} (pro mediawiki)
         php5-mysql{a} (pro mediawiki)

      V kombinaci s parametrem -v, nebo nenulovou hodnotou volby
      Aptitude::CmdLine::Verbose, zobrazi celou posloupnost zavislosti,
      ktera vedla k instalaci každeho baliku. Napřiklad:

        $ aptitude -v --show-why install libdb4.2-dev
        Nasledujici NOVE baliky budou instalovany:
         libdb4.2{a} (libdb4.2-dev D: libdb4.2) libdb4.2-dev
        Nasledujici baliky budou ODSTRANĚNY:
         libdb4.4-dev{a} (libdb4.2-dev C: libdb-dev P<- libdb-dev)

      Jak je vidět vyše, zobrazi se take zdůvodněni, proč budou baliky
      odstraněny. V přikladu je balik libdb4.2-dev v konfliktu s
      libdb-dev, ktery je poskytovan balikem libdb-dev.

      Tento parametr zobrazi stejne informace, jako přikazy aptitude why
      a aptitude why-not.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Show-Why.

    -v, --verbose
      Zobrazi dalši informace (může byt použito vicekrat).

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Verbose.

    --version
      Zobrazi verzi aptitude a různe informace o kompilačnim prostředi.

    --visual-preview
      Při instalaci/odstraněni baliků z přikazove řadky zobrazi misto
      obvykle vyzvy celoobrazovkove rozhrani a jeho přehled před
      instalaci.

    -w <'ika>, --width <'ika>
      Zada šiřku zobrazeni, ktera se ma použit pro vystup přikazu search
      (implicitně se použije šiřka terminalu).

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Package-Display-Width

    -y, --assume-yes
      Na všechny vyzvy ano/ne předpoklada odpověď ,,ano". Nevztahuje se
      však na potencialně nebezpečne akce jako odstraněni Nezbytnych
      baliků. Ma přednost před -P.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Assume-Yes.

    -Z
      U každeho baliku zobrazi, kolik mista se použije nebo uvolni jeho
      instalaci, aktualizaci nebo odstraněnim.

      Konfiguračni položka Aptitude::CmdLine::Show-Size-Changes.

    Nasledujici volby slouži pro interni učely celoobrazovkoveho režimu
    programu a neměli byste je použivat.

    -S <jmsoub>
      Nahraje rozšiřene stavove informace z <jmsoub>.

    -u
      Při startu programu aktualizuje seznamy baliků. Tuto volbu nemůžete
      použit zaroveň s -i.

    -i
      Při startu programu zobrazi obrazovku pro stahovani (ekvivalentni
      stisku klavesy ,,g" hned po startu). Tuto volbu nemůžete použit
      zaroveň s ,,-u".

PROSTŘED'I

    HOME
      Pokud existuje adresař $HOME/.aptitude, aptitude si zde uloži
      konfiguračni soubor jako $HOME/.aptitude/config. V opačnem připadě
      si vyhleda domovsky adresař uživatele pomoci getpwuid(2) a
      konfiguračni soubor uloži tam.

    PAGER
      Je-li nastavena tato proměnna prostředi, aptitude ji využije pro
      zobrazeni seznamu změn přikazu ,,aptitude changelog". V opačnem
      připadě se použije vychozi more.

    TMP
      Pokud neni nastavena proměnna TMPDIR, ale TMP ano, aptitude si zde
      bude ukladat sve dočasne soubory. Pokud neni nastavena ani jedna z
      těchto proměnnych, použije se adresař /tmp.

    TMPDIR

      aptitude bude ukladat sve dočasne soubory do adresaře určeneho
      touto proměnnou prostředi. Pokud proměnna TMPDIR neni nastavena,
      použije se proměnna TMP. Jestliže neni nastavena ani ta, použije se
      vychozi adresař /tmp.

SOUBORY

    /var/lib/aptitude/pkgstates
      V souboru jsou uloženy stavy baliků a některe přiznaky.

    /etc/apt/apt.conf, /etc/apt/apt.conf.d/*, ~/.aptitude/config
      Konfiguračni soubory aptitude. ~/.aptitude/config ma přednost před
      /etc/apt/apt.conf. Format a popis těchto souborů naleznete v
      manualove strance apt.conf(5).

VIZ TAK'E

    apt-get(8), apt(8) a /usr/share/doc/aptitude/html/<jazyk>/index.html z
    baliku aptitude-doc-<jazyk>

AUTOŘI

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Autor.

    Miroslav Kuře <kurem@debian.cz>
      Česky překlad

COPYRIGHT

    Copyright 2004-2008 Daniel Burrows.

    Tato manualova stranka je svobodny software; můžete ji šiřit a/nebo
    upravovat podle podminek GNU General Public License verze 2 nebo (dle
    vašeho uvaženi) novějši tak, jak ji zveřejňuje Free Software
    Foundation.

    Tato manualova stranka je distribuovana v naději, že bude užitečna, ale
    BEZ JAKEKOLIV ZARUKY. Pro vice podrobnosti se podivejte do licence GNU
    General Public License.

    Kopii GNU General Public License byste měli obdržet s timto programem.
    Pokud tomu tak neni, napište na Free Software Foundation, Inc., 51
    Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

aptitude 0.4.11.9        10. unora 2009           APTITUDE(8)