Provided by: manpages-cs_0.17.20080113-1_all bug

JMÉNO

    lilo - instaluje zavaděč systému

SYNTAXE

    Hlavní funkce:

    /sbin/lilo - instalace zavaděče Linuxu

    Jiná použití:

    /sbin/lilo -q - zobrazí současnou bootovací mapu - seznam jader, které
    je možno při bootování zvolit.
    /sbin/lilo -R - slouží pro nastavení standardní příkazové řádky pro
    následující reboot.
    /sbin/lilo -I - zobrazí cestu k bootovatelnému obrazu jádra.
    /sbin/lilo {-u|-U} - odinstaluje lilo.

POPIS

    lilo nainstaluje zavaděč systému, který bude aktivován při každém
    dalším zavádění systému. Má spoustu voleb.

    -v   Verbose. V závislosti na počtu voleb -v bude lilo tisknout více
       a více zpráv o své činnosti.

    -q   Vypíše jádra, která je možné nabootovat.  lilo má soubor,
       standardně /boot/map, který obsahuje jména a umístění jader.
       Tato volba je všechny vypíše.

    -m map-soubor
       lilo použije specifikovaný mapový soubor místo standardního
       /boot/map.

    -C config-soubor
       lilo čte standardně své instrukce o tom, které soubory má
       zmapovat, ze svého konfiguračního souboru /etc/lilo.conf. Tato
       volba může být použita ke specifikaci jiného konfiguračního
       souboru.

    -d delay
       Jestliže jste specifikovali více jader a při bootování jste
       stiskli klávesu Shift, lilo zobrazí prompt a čeká na Vaši volbu
       jádra. Nebudete-li na tuto výzvu reagovat, lilo zavede první
       kernel, který je na seznamu bootovatelných kernelů. Tato volba
       určuje počet desetin sekundy před jeho zavedením.

    -D label
       Použij kernel se zadaným jménem místo prvního v seznamu.

    -r root-directory
       Předtím, než něco provedeš, udělej chroot do specifikovaného
       adresáře. Je velmi často používáno při opravě z boot disku.

    -t   Test. Proveď vše jak máš, pouze nic nezapisuj na disk.  Používá
       se společně s -v, abychom poznali, co bude lilo skutečně dělat.

    -c   Kompaktní mapa. Tato volba sdružuje  požadavky  na  čtení
       sousedních sektorů a tím velmi urychluje zavedení systému.

    -f disk-tab
       Specifikace souboru, který obsahuje popis geometrie disku.
       Standardní je /etc/disktab.)

    -i boot-sector
       Specifikuje nový boot sektor. Standardní je /boot/boot.b.)

    -l   Generuj  lineární  adresy  a  ne  adresy  ve  formátu
       sektor/hlava/cylindr.

    -P {fix|ignore}
       Uprav nebo ignoruj `poškozené' partition tabulky, t.j. partition
       tabulky s lineárními nebo sektor/hlava/cylindr adresami, které
       neodpovídají.

    -s save-file
       Když lilo přepisuje boot sektor, uloží jeho starý obsah do
       souboru, standardně /boot/boot.NNNN kde NNNN závisí na čísle
       zařízení. Tato volba specifikuje jiný záložní soubor pro boot
       sektor. (Nebo společně s volbou -u určuje soubor, ze kterého se
       má bootsektor obnovit.)

    -S save-file
       Standardně lilo nepřepisuje existující záložní soubor. Tato
       volba mu to umožní.

    -u device-name
       Odinstaluje lilo, zkopíruje záložní boot sektor zpět.

    -U device-name
       Totéž, ale nekontroluje čas.

    -R command line
       Tato volba uloží standardní příkazovou řádku pro příští spuštění
       zavaděče.  Zavaděč tuto řádku smaže: toto je pouze jednorázový
       příkaz. Je typicky používán v skriptech pro reboot.

    -I label
       Název běžícího kernelu je po zavedení v proměnné BOOT_IMAGE.
       Tento příkaz vypíše odpovídající cestu k obrazu jádra.

    -V   Vytiskne číslo verze.

    Výše uvedené volby odpovídají klíčovým slovům v konfiguračním souboru
    podle této tabulky:

       -b bootdev   boot=bootdev
       -c       compact
       -d dsec     delay=dsec
       -D label    default=label
       -i bootsector  install=bootsector
       -f file     disktab=file
       -l       linear
       -m mapfile   map=mapfile
       -P fix     fix-table
       -P ignore    ignore-table
       -s file     backup=file
       -S file     force-backup=file
       -v       verbose=level

DALŠÍ INFORMACE

    lilo.conf(5).
    Distribuce programu lilo obsahuje rozsáhlejší dokumentaci.

AUTOR

    Werner Almesberger (almesber@bernina.ethz.ch).

VAROVÁNÍ

    Překlad je pravděpodobně zastaralý. Pokud chcete pomoci s  jeho
    aktualizací, zamiřte na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/

                26.prosince 1996            LILO(8)